Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Na konferencji Centrum Wsparcia Doradczego burmistrz podsumował działalność Obszaru Funkcjonalnego Żuławy

2023-06-27 07:48:18 (ost. akt: 2023-06-27 07:51:22)

19 i 20 czerwca br. w Katowicach miała miejsce konferencja podsumowująca projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus. W okresie od maja 2022 r. do czerwca 2023 r. w ramach CWD samorządy pracowały wspólnie z zespołem doświadczonych ekspertów w celu lepszego i efektywnego planowania rozwoju. Doradztwo w procesie planowania strategicznego zaoferowano gminom wiejskim, miejsko – wiejskim oraz małym miastom, które tworzą spójny obszar, na którym mierzą się z podobnymi wyzwaniami.

W czasie trwania doradztwa Partnerstwo uczestniczyło w seminariach sieciujących (spotkania i rozmowy podnoszące wiedzę w obszarach m.in. ochrony środowiska i wykorzystania OZE, turystyki i kultury) a także w forach wymiany doświadczeń (spotkania i rozmowy z przedstawicielami właściwych Urzędów Marszałkowskich nt. wdrażanej regionalnie polityki spójności) oraz w wizycie studyjnej w Klastrze Energetycznym w Oławie.

Obszar Funkcjonalny Żuławy to jedno spośród 76 partnerstw samorządowych, które skorzystało ze wsparcia doradczego. Partnerstwo Żuławy na konferencji podsumowującej reprezentowali:

1. p. Marek Charzewski – Burmistrz Miasta Malbork
2. p. Marcin Ślęzak – Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
3. p. Arkadiusz Mroczkowski – Przewodniczący powiatowego Klastra Energetycznego w Malborku


Panowie odebrali z rąk Ministra Grzegorza Pudy certyfikat dla Partnerstwa z tytułu udziału w Projekcie.

Jednocześnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło w Katowicach, ze wsparcie doradców Związku Miast Polskich będzie kontynuowane do grudnia 2023 r., w ramach wsparcia doradcy zaoferują pomoc we wdrażaniu dokumentu strategii, w tym opiniowanie, konsultacje społeczne oraz wsparcie w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko.informacja i zdjęcia organizatora