Czwartek, 21 września 2023. Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Zielona dostępność na Lokalnym Forum Międzysektorowym

2023-06-26 12:20:43 (ost. akt: 2023-06-26 12:33:32)

Przez trzy miesiące powołany w Malborku zespół roboczy projektował Zieloną Innowację, czyli rozwiązanie na lokalne wyzwania ekologiczne. W skład zespołu weszły osoby reprezentujące trzy sektory: samorząd, biznes i organizacje pozarządowe. Dzięki tej współpracy powstał projekt "Zielona dostępność" który został zaprezentowany 22 czerwca, podczas Lokalnego Forum Międzysektorowego w Szkole Łacińskiej w Malborku.

Wypracowane rozwiązanie “Zielona dostępność” ma na celu poprawić estetykę miasta, zwiększyć dostęp do zadbanych terenów zielonych, umożliwić lepszą retencję wody i zwiększyć świadomość w zakresie bioróżnorodności. Powstanie przewodnik dla zarządców przestrzeni w mieście, który wskaże, jak zmienić nieużytek w teren zielony - od pomysłu, przez finansowanie i realizację.

W trakcie testowania projektu “Zielona dostępność” powstał pierwszy prototyp pod nazwą “Kaczy Dołek”, który jest przykładem, jak w praktyce korzystać z przewodnika zazieleniania miasta. Zespół opracował realny plan na zagospodarowanie skweru w Malborku, uwzględniając różnorodne potrzeby mieszkańców. Projekt “Kaczy Dołek” został już złożony do budżetu obywatelskiego i we wrześniu będzie można na niego oddawać swoje głosy.

Na Lokalnym Forum Międzysektorowym podjęto debatę na temat tworzenia ekologicznych rozwiązań w oparciu o dialog społeczny. Gośćmi panelu dyskusyjnego prowadzonego przez
Monikę Bogdanowicz byli:
• Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka,
• Martyna Nagórska- NANU Partycypacja,
• Robert Przybylski - Rada Gospodarcza Malborka,
• Łucja Czapp - Młodzieżowa Rada Miasta Malborka,
• Beata Matyjaszczyk - ZHP.

“W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji
pozarządowych, lokalnej społeczności, biznesu i mediów. Było to spotkanie ludzi, którzy chcą włączyć się do rozmowy i działania na rzecz projektu "Zielona dostępność", i dzięki temu, zwiększać w Malborku dostęp do zadbanych terenów zielonych”- mówi Justyna Kowalkowska, specjalistka ds. współpracy.

Martyna Nagórska, planistka z NANU Partycypacja, podzieliła się dobrymi praktykami z zakresu projektowania miasta w oparciu o partycypację. Wojciech Żak, prezes fundacji Twoja Rola, przedstawił projekt ‘Siejemy Ferment’ o charakterze ekologiczno- społecznym, rozwijany w ramach konkursu grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju, który w tym roku ma swoją 9. edycję. Fundusz organizowany przez fundację UP Foundation, to kompleksowy program wsparcia dla najlepszych pomorskich partnerstw międzysektorowych,
odpowiadających na aktualne potrzeby społeczne. Więcej informacji:
www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-inicjowania-rozwoju-2022.

Zielone Innowacje w Malborku projektowali wspólnie międzysektorowo i międzypokoleniowo:
• Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka
• Robert Przybylski - Zielonebalkony.pl
• Monika Sasin - Urząd Miasta Malborka
• Anna Olkowska Jacyno - Specjalistka ds. Rewitalizacji, Urząd Miasta Malborka
• Alicja Chlebowicz - Malborska Rada Organizacji Pozarządowych
• Emilia Warta - Uniwersytet 3 Wieku
• Katarzyna Elwartowska - Inspektorka ds. zieleni miejskiej w Urzędzie Miasta Malborka
• Filip Kraszewski - Młodzieżowa Rada Malborka
• Łucja Czapp - Młodzieżowa Rada Malborka
• Marta Borowiec - Urząd Miasta Malborka
• Małgorzata Badziong - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
• Jan Dadej - Malborska Rada Seniorów
• Beata Matyjaszczyk - ZHP.

“Zgodnie z misją projektu Zielone Innowacje budujemy w sześciu gminach Pomorza międzysektorowe zespoły, które za cel stawiają sobie odpowiadanie na lokalne wyzwania ekologiczne”- mówi Natalia Siuda- Piotrowska, koordynatorka projektu- “Proces odbył się już w gminie Gdańsk, Żukowo, Pruszcz Gdański oraz w mieście Lębork, a teraz także w Malborku.”

Lokalne Forum Międzysektorowe odbyło się we współpracy z Miastem Malbork, a partnerem wydarzenia była firma Zielone Balkony. Projekt “Dialog i współpraca motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie” realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation z Gdańska. Organizacja ma jedenastoletnie doświadczenie w budowaniu relacji między środowiskiem samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Działania fundacji
pozwalają tworzyć partnerstwa na rzecz wyzwań społecznych i ekologicznych.

Więcej o projekcie: www.forumrozwoju.org.pl/zielone-innowacje oraz na Facebooku Zielone Innowacje: www.facebook.com/ZieloneInnowacje

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Budżet projektu wynosi 91 172,40 euro.