Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

XLII absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka

2023-06-21 14:27:15 (ost. akt: 2023-06-21 14:29:24)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

29 czerwca 2023 roku godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się XLII absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Malborka.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2022 r.
a) przedstawienie Uchwały Nr 043/g121/R/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2022 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Malborka;
d) przedstawienie Uchwały Nr 112/g121/A/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2023 r.;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2022 r.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok – VIII zmiana, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Piastowskiej 2, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
c) w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ref. R. Klejnowski z-ca nacz. wydz. GKO.
10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Miasta Malborka w I półroczu 2023 r. ref. T. Agejczyk dyr. Muzeum Miasta Malborka;
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta:
1. Komisja OKS - 27.06.2023 r. godz. 11.30 (centralny plac zabaw), godz.12.00 UM sala 232,II p.
2. Komisja SPS - 27.06.2023 r. godz. 13.00 Urząd Miasta sala 232, II p.
3. Komisja GKM - 28.06.2023 r. godz. 12.00 Urząd Miasta sala 232, II p.
4. Komisja Fin. i Rozw. Miasta - 28.06. 2023 r. godz. 13.00 Urząd Miasta sala 232, II p.