Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Posiedzenie Pomorskiej Delegatury OPS

2023-06-19 14:24:33 (ost. akt: 2023-06-19 14:27:57)

16 czerwca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów inaugurujące jego IV Kadencję na lata 2022-2023 z udziałem Pani Agnieszki Kapała Sokalskiej - Marszałek Województwa Pomorskiego, Pani Barbary Bałki - Pełnomocniczki da. Polityki Senioralnej, zaproszonych gości oraz Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Tego dnia odbyło się uroczyste wręczenie Legitymacji Delegata OPS. Legitymacje uroczyście wręczyła Pani Marszałek Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała Sokalska wraz z Panem Jackiem Gibałą - Przewodniczącym Pomorskiej Delegatury OPS, który sam je zaprojektował i jako pierwszy wprowadził w życie. Członkowie Pomorskiej Delegatury jako pierwsi w całej Polsce otrzymali Legitymacje Delegata OPS. Jest to bardzo cenny i bardzo ważny dla Członków - Delegatów dokument, którym mogą się legitymować, opisane są w niej cele a także wystosowane przesłanie do Przedstawicieli Władz Publicznych , w tym Władz Wymiaru Sprawiedliwości, wszelkich Instytucji, Organizacji Pozarządowych, czy tez Firm Prywatnych, aby zechcieli udzielić Delegatowi OPS wszelkiej pomocy, w zakresie m.in. podejmowania wyjaśnień, czy też interwencji obywatelskiej na rzecz osób zwracających się do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i jego Delegatury, w sprawach przedkładanych nam petycji, wniosków, czy tez skarg, w zakresie m.in. wolności , jak i praw obywatelskich, zapisanych w treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. oraz zawartych w " Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" ratyfikowanej przez Polskę dnia 19.01.1993 r.

Legitymację Delegata OPS, po złożeniu ślubowania - w Sejmie RP 7.11. 2022 roku, otrzymała tego dnia m.inn mieszkanka Miasta Malborka Lidia Kusz prezes PZW ZK RP i BWP, członkini PR ds. PS UMWP i Przewodnicząca MRS , która pełni godność Delegata Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w jego IV kadencję latach 2022-2025 działając w strukturze Pomorskiej Delegatury OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, pełniąc nadto funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego PD OPS Lidia Kusz została wybrana jednogłośnie w listopadzie ubiegłego roku na Wyborczym Posiedzeniu Plenarnym DP OPS , wraz z pozostałymi Zastępcami Przewodniczącego PD OPS Pana Jacka Gibały.

Z okazji "Srebrnego Jubileuszu Naszego Pomorza" - Przewodniczący PD OPS - Pan Jacek Gibała wręczył Dyplom Gratulacyjny Pani Agnieszce Kapała Sokalskiej wraz z Zastępcą Przewodniczącego Panią Bożena Szubińską.

Na posiedzeniu wręczono również Dyplom Uznania Państwu Brzezińskim za społeczne zaangażowanie się w działania na rzecz Seniorów w Kościerzynie.
Podsumowano dotychczasową działalność Pomorskiej Delegatury OPS, jak również przedstawiono plan jej działalności w IV kadencji, ze szczególnym omówieniem zadań Pomorskiej Delegatury OPS na rok 2023.

Przedstawiono stanowiska oraz uwagi Prezydium Pomorskiej Delegatury do przesłanego "Projektu Regulaminu OPS" opracowanego przez Przewodniczącego OPS i podjęcie Uchwał w przedmiotowej sprawie.

Podczas posiedzenia podjęto i przegłosowano kilka ważnych i cennych dla Seniorów Uchwał.

Po aktywnej dyskusji uczestników wyznaczono nową jakość działania oraz zadania naszego Ruchu Społecznego, jakim jest Obywatelski Parlament Seniorów.

Spotkanie zakończono ciepłym posiłkiem z wcześniejszą przerwą na kawę i ciastko.

Posiedzenie Plenarne Pomorskiej Delegatury OPS odbyło się po hasłem " SENIOR symbolem współpracy Wszystkich z Wszystkimi dla Jego dobra !", zgodnie z projektem finansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

informacja i zdjęcia: Lidia Kusz