Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Włodzimierz w Ukrainie nowym miastem partnerskim Malborka

2023-06-18 12:53:33 (ost. akt: 2023-06-20 10:48:23)

30 marca 2023 r. malborscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Malborkiem a miastem Włodzimierz w Ukrainie. Zgodnie ze zwyczajem, przypieczętowaniem partnerstwa jest uroczyste podpisanie umowy, co nastąpiło 17 czerwca 2023 r. Dzięki gościnności Muzeum Zamkowego uroczystość została zorganizowane w wyjątkowym miejscu - w Letnim Refektarzu malborskiej twierdzy. Podczas spotkania po raz pierwszy wprowadzono poczet sztandarowy sztandaru Miasta Malborka. Hejnał Malborka odegrał hejnalista Andrzej Pałka.

Na podpisanie umowy przyjechała pięcioosobowa delegacja z Ukrainy z burmistrzem Igorem Palonką na czele oraz delegacje ze wszystkich pozostałych miast partnerskich - Nordhorn i Monheim am Rhein w Niemczech, Trok na Litwie, Sölvesborga w Szwecji, Margny les Compiegne we Francji, Offagni we Włoszech i Kilkenny w Irlandii. Gośćmi honorowymi byli również Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi, Wicekonsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku Iris Wolff oraz Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polski w Kilkenny w Irlandii Murty Brenann.

Po odczytaniu laudacji przez Przewodniczącego Rady Miasta Malborka nastąpił akt podpisania umowy partnerskiej przez Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego, Burmistrza Miasta Włodzimierz Igora Palonkę oraz Przewodniczącego Rady Miasta Malborka Pawła Dziwosza. Zgodnie z tradycją włodarze obu miast wymienili się oficjalnymi upominkami oraz flagami miast, które w przyszłości będą towarzyszyć wspólnym wydarzeniom.

Uroczystość uświetniły występy Anny Opasenko, która przez okrutną wojnę wywołaną przez Rosję musiała opuścić swój kraj i znalazła schronienie właśnie w Malborku oraz zespołu "Balbiny" z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pod kierunkiem Marii Seibert.

Na zakończenie goście wpisali się do księgi pamiątkowej.

Miasta partnerskie mają w Malborku swoje szczególne miejsca - Skwer Miast Partnerskich i tablice partnerskie przy placu Kazimierza Jagiellończyka. Podczas wizyty również Włodzimierz otrzymał własny drogowskaz i własną tablicę, którą uroczyście odsłonili burmistrzowie obu miast.

Tekst laudacji:

Miasto Włodzimierz położone jest na Wołyniu na prawym brzegu rzeki Lugi, która jest połączona z dorzeczem Morza Bałtyckiego. Datą pierwszej pisemnej wzmianki o mieście jest rok 988 - w tym czasie Wielki Książę Kijowski Wołodymyr Swiatosławowicz wziął to miasto pod swoje zwierzchnictwo, uczynił z niego potężną fortecę na zachodnich granicach Rusi Kijowskiej. Włodzimierz uznawany był jako centrum kulturalne, polityczne, gospodarcze, edukacyjne, duchowe i handlowe, a potwierdza to fakt, że miasto jest wymieniane 105 razy w różnych kronikach.

Miasto Włodzimierz w Ukrainie zgłosiło chęć nawiązania współpracy jeszcze przed wybuchem wojny w lutym 2022 r. Po tym czasie ponowiło prośbę o partnerstwo oraz zaapelowało o pomoc dla mieszkańców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji związanej z agresją Rosji na ich kraj. Miasto Malbork odpowiedziało na ten apel i już w maju 2022 r. delegacja Malborka zawiozła pierwszy transport z pomocą. Podczas spotkania obie strony wyraziły chęć sformalizowania kontaktów i nawiązania długoterminowej współpracy, która będzie obowiązywać zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu.

10 października 2022 r. Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz podpisali wspólnie z merem Włodzimierza Igorem Polonką list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Malborkiem a Włodzimierzem, otwierający drogę do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami i potwierdzający, że Malbork jest z Ukrainą w tym trudnym czasie i że będzie z nią i jej mieszkańcami również po wojnie, w czasie odbudowy kraju i wracania społeczeństwa do normalności. Przy tej okazji delegacja zawiozła ponownie transport z darami.

Partnerstwo miast jest również ważnym czynnikiem integracji i Zjednoczenia Europy, bo prawdziwe zjednoczenie Europy dokonuje się przede wszystkim na poziomie społeczności lokalnych. I do tej zjednoczonej Europy chcielibyśmy zaprosić również Ukrainę. Będzie to z pewnością proces trudny i długotrwały, jednak już dziś możemy wspólnie stawiać pierwsze kroki w tym kierunku. Tymi krokami niech będą wzajemne zrozumienie i budowanie podstaw tego zrozumienia poprzez wspólne inicjatywy takie jak wymiany mieszkańców, wymiany młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, sportowe czy gospodarcze oraz wzajemna pomoc.