Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

LXI sesja Rady Miasta Malborka

2023-06-07 15:43:26 (ost. akt: 2023-06-07 15:44:27)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

15 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 odbędzie się LXI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadawania tytułów „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. Andrzej Panek Kanclerz Kapituły;
b) w sprawie nadawania tytułów „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. Andrzej Panek Kanclerz Kapituły;
c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r. – VII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
f) w sprawie zmiany uchwały NR LVIII/452/2023 Rady Miasta Malborka z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie przystąpienia do Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
g) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Miasta Malborka, ref. Małgorzata Krysik nacz. Wydz. OKS;
h) zmieniającej Uchwałę Nr LIII/429/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, ref. Małgorzata Krysik nacz. Wydz. OKS;
i) w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka, ref. R. Klejnowski z-ca nacz. wydz. GKO;
j) w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w sprawie ref. Robert Klejnowski z-ca nacz. wydz. GKO;
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.