Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy ds. porządku publicznego (strażnik)

2023-05-18 12:00:11 (ost. akt: 2023-05-18 12:01:28)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska pracy ds. porządku publicznego (strażnik) Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia i dokumenty do pobrania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji oraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. porządku publicznego (strażnik) Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej ”, w terminie do dnia 31.05.2023 r. do godz. 16.30. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.