Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

21 mln EUR dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum

2023-05-15 15:23:51 (ost. akt: 2023-05-15 15:23:46)

Autor zdjęcia: pomorskie.eu

W dniu 12 maja 2023 roku Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski – Przewodniczy Komitetu Sterującego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum odebrał z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego o alokacji środków dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum.

Środki finansowe przekazane na mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to suma prawie 21 mln EUR dla naszego obszaru funkcjonalnego na perspektywę finansową 2021-2027. Obszary wsparcia, które będziemy mogli sfinansować z tych pieniędzy to: modernizacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, bioróżnorodność, ochrona zdrowia, mobilność miejska oraz integracja społeczna i zawodowa migrantów. Projekty, które planujemy będą realizowane na obszarach działania wszystkich partnerów MOF, a mianowicie: Miasta Malbork, Miasta i Gminy Nowy Staw, Miasta i Gminy Sztum, Gminy Stare Pole, Gminy Malbork, Powiatu Malborskiego, Powiatu Sztumskiego, a także Gminy Miłoradz, która ma status Obserwatora – informuje Burmistrz Miasta Malborka.
Wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum muszą wynikać z zapisów ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która jest obecnie opracowywana przez partnerskie samorządy.

Strategia ZIT dla MOF Malbork-Sztum pomimo tego, że jest jeszcze w opracowaniu, już definiuje pierwsze projekty szczególnie w obszarze mobilności miejskiej, które będą dla samorządów najważniejsze. W toku rozmów i konsultacji społecznych wyłaniają się przedsięwzięcia, które stanowią zadania strategiczne, tj. kontynuacja elektryfikacji komunikacji miejskiej w Malborku, poprawa dostępności komunikacyjnej MOF poprzez budowę tras rowerowych oraz utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie – podkreśla Monika Sasin, Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych. Stanowią one kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych przez nasze samorządy w perspektywie finansowej 2014-2020.