Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Trwają prace nad kolejnym Programem Rewitalizacji

2023-05-11 08:34:26 (ost. akt: 2023-05-11 13:39:36)

Urząd Miasta Malborka przystąpił do opracowania dokumentacji niezbędnej do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecny Program Rewitalizacji „Malbork na +” na podstawie którego w mieście trwają działania rewitalizacyjne kończy się 31 grudnia 2023 r. chcąc pozyskać nowe środki na jego kontynuację samorząd zobligowany jest do sporządzenia nowej dokumentacji.

W tym celu Burmistrz Malborka powołam Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji, który składa się z przedstawicieli kluczowych wydziałów Urzędu Miasta Malborka, a także jednostek podległych.

Zadaniem członków zespołu jest wsparcie procesu rewitalizacji poprzez swoją wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów występujących w mieście. Pierwsze, statutowe spotkanie odbyło się 28 kwietnia br . W procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji wspiera Urząd Miasta Malborka Instytut Rozwoju Miast i Regionów, który jest wykonawcą zadania.

- Obecnie jesteśmy na etapie wyboru wskaźników z różnych sfer takich jak: społeczna, gospodarcza, środowiska oraz przestrzenno-funkcjonalna, aby dokonać delimitacji miasta-czyli określenia granic nowego obszaru zdegradowanego - mówi Anna Olkowska-Jacyno koordynator Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji.

To bardzo żmudna i czasochłonna praca. Wymaga współpracy nie tylko wydziałów czy jednostek podległych Urzędowi Miasta, ale także innych instytucji w mieście. Dzięki wskaźnikom dokonamy takiego „rentgena” całego miasta, który wskaże nam obszary kryzysowe w mieście. Na podstawie zebranych i wyliczonych wskaźników delimitacyjnych zostanie opracowana diagnoza obszarów problemowych prowadząca do wyznaczenia, a w kolejnym etapie uchwalenia przez Radę Miasta Malborka obszaru zdegradowany i obszar rewitalizacji”.

Kolejnym etapem prac będzie powołanie Komitetu Rewitalizacji, czyli forum współpracy i dialogu organów Miasta Malborka z interesariuszami. Będzie on pełnił rolę doradczą i opiniotwórczą w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Trzeci etap to opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym będą opisane już docelowe wiązki projektów rewitalizacyjnych.
Na każdym etapie prac nad dokumentacją, wzorem lat ubiegłych do współpracy zostaną zaproszeni mieszkańcy Malborka, którzy w trakcie kilku konsultacji społecznych będą mogli wnieść swoje uwagi do zaproponowanych rozwiązań.

O szczegółach procesu dojścia do Gminnego Programu Rewitalizacji, zapowiedziach poszczególnych etapów prac i ocenie pięcioletniego procesu rewitalizacji więcej w wywiadzie dla Radia Malbork który udzieliła Pani Anna Olkowska-Jacyno

Rozmów wysłuchasz TUTAJ