Czwartek, 21 września 2023. Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Klasa dwujęzyczna w Szkole Podstawowej nr 9

2023-05-10 08:44:16 (ost. akt: 2023-05-10 08:46:55)

Trwa nabór do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku. Jeżeli lubisz uczyć się języków obcych, dołącz do ekipy w ,,dziewiątce’’. Oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku tworzony jest od klasy siódmej. Nabór wniosków upływa 19 maja!

W oddziale dwujęzycznym nauczanie biologii, historii i matematyki prowadzone jest w języku polskim oraz w języku angielskim, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów. Język angielski realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim (o dwie godziny więcej w stosunku do klas ogólnodostępnych).
Nauczanie dwujęzyczne rozwija zdolności komunikacyjne poprzez intensywny, praktyczny kontakt z językiem obcym oraz daje uczniom przygotowanie do kontynuacji nauki na wyższym poziomie i atrakcyjne perspektywy w przyszłości.

Do oddziału dwujęzycznego mogą aplikować uczniowie wszystkich szkół podstawowych, ale w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Malborku – art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Kandydatów do klasy obowiązuje złożenie wniosku oraz przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych, który sprawdza umiejętności i kompetencje kandydata do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku./dzień 30 maja b.r./

Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim klasy VII dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Malborku. Wniosek powinien być złożony w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku zgodnie z harmonogramem (po podpisaniu przez oboje rodziców). Zasady postępowania rekrutacyjnego, warunki sprawdzianu predyspozycji językowych, zadania komisji rekrutacyjnej oraz tryb odwoławczy znajdują się w regulaminie rekrutacji.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 w Malborku na rok szkolny 2023/2024 określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku.

Szczegóły rekrutacji


Szanowny Rodzicu! Jeżeli:
- zależy Ci na dobrym wykształceniu Twojego dziecka?
- szukasz szkoły z tradycją?
- chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało swoje zdolności?
- to zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną SP 9 /sp9malbork@wp.pl/