Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Złóż swoją propozycję do Budżetu Obywatelskiego 2024

2023-05-09 11:20:00 (ost. akt: 2023-05-10 07:45:16)

Do końca maja 2023 r. mieszkańcy Malborka mogą składać propozycje projektów, do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Na zadania tej edycji zaplanowano ponownie 600 tys. zł –480.000 zł na Projekty Duże (do 240.000 zł) i 120.000 zł na Projekty Małe (do 30.000 zł).

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.

Kto może wziąć udział?
W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Malborka, niezależnie od wieku.

Co można sfinansować?
W ramach Budżetu Obywatelskiego można sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Więcej o Malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach, które zwyciężyły w poprzednich edycjach oraz mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie www.budzetobywatelski.malbork.pl.

Wnioski
Formularz dostępny jest do wypełnienia bezpośrednio na platformie BO w formie elektronicznej TUTAJ lub w formie pliku do pobrania oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta (BOI), mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Miasta Malborka.

Wypełnione tradycyjnie (papierowo) formularze należy dostarczyć osobiście do BOI lub korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na dedykowanej stronie:
budzetobywatelski.malbork.pl

http://m.82-200.pl/2023/05/orig/bo2024plakat-9375.jpg