Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Odbierz Kartę Mieszkańca i skorzystaj ze zniżek

2023-05-15 08:40:46 (ost. akt: 2023-05-15 09:21:28)

Malborska Karta Mieszkańca to karta, dzięki której mieszkańcy naszego miasta mogą otrzymać zniżki na wejście do Muzeum Zamkowego, zniżki wśród branży turystycznej oraz innych firm, które wyraziły chęć przystąpienia do akcji. Karta Mieszkańca wydawana jest jednorazowo, bezterminowo i bezpłatnie. Do tej pory Kratę odebrało już ponad 18 tysięcy malborczyków.

Karta wydawana jest mieszkańcom przez Urząd Miasta Malborka na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia zameldowania. Wniosek można pobrać ze strony (załącznik poniżej) lub otrzymać i wypełnić na miejscu. Dystrybucję w godzinach urzędowania prowadzą:

- Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Malborka, plac Słowiański, pok. 307 D (III piętro), tel. 055 629 04 80,
- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 54.

Warunkiem uprawniającym do otrzymania Malborskiej Karty Mieszkańca jest zameldowanie w granicach administracyjnych miasta Malborka. W przypadku osób niepełnoletnich Karta wydawana jest rodzicom lub prawnym opiekunom. Odbiór Karty jest wyłącznie osobisty.

Partnerem Malborskiej Karty Mieszkańca może zostać każda firma usługowa lub handlowa, świadcząca usługi na terenie Malborka, która podpisze deklarację w Urzędzie Miasta Malborka, deklarując zniżki dla mieszkańców.

Szczegóły zniżek i rabatów oferowanych przez firmy mieszkańcom Malborka na podstawie Karty Mieszkańca znajdują się na stronie: www.82-200.pl i są uaktualniane na bieżąco.

-> Regulamin Malborskiej Karty Mieszkańca
-> Deklaracja dla partnerów Malborskiej Karty Mieszkańca
-> Wniosek o wydanie karty - dziecko
-> Wniosek o wydanie karty - osoba pełnoletnia

http://m.82-200.pl/2016/12/orig/wzor-karty-140.jpg