Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

SOSW w Malborku świętował Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2023-05-08 10:29:17 (ost. akt: 2023-05-08 11:25:05)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku to placówka z 60-letnią tradycją. Od początku swojej działalności otacza opieką, wychowuje i edukuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka zapewnia uczniom naukę od 3 do 24 r.ż. W skład Ośrodka wchodzą Punkt przedszkolny, Szkoła podstawowa, Branżowa szkoła I stopnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W placówce wspieramy rozwój dzieci do objęcia ich nauką w szkole w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Placówka pełni rolę koordynatora rządowego Programu „Za życiem”. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne oraz stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Nowoczesne wyposażenie placówki gwarantuje, że podstawa programowa jest prowadzona w sposób twórczy, a liczne, realizowane przez nauczycieli i specjalistów programy własne i innowacje umożliwiają aktywny i nowatorski proces dydaktyczno-wychowawczy.

- 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to szczególny dla nas okres, w którym podejmujemy działania zmierzające do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy naszych podopiecznych. Jest to również czas, który obfituje w wiele wydarzeń promujących aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na przestrzeni lat byliśmy organizatorami spektakli, konkursów, wystaw oraz imprez, w których udział brali uczniowie i podopieczni z innych placówek specjalnych. To ważne, by osoby z niepełnosprawnością intelektualną integrowały się z rówieśnikami i ze środowiskiem lokalnym, miały możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności i przełamania barier związanych z niepełnosprawnością. W naszej placówce codziennie dbamy o to, by uczniowie mieli zapewniony komfort realizowania siebie poprzez różne aktywności – mówi Agnieszka Cypress, Wicedyrektor SOSW w Malborku.

informacja i zdjęcia: SOSW w Malborku