Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Wyróżnienie w konkursie “Razem do zawodu” dla uczniów Technikum nr 3

2023-04-27 10:28:40 (ost. akt: 2023-04-27 13:30:56)

W dniu 25 kwietnia 2023 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, odbyła się Gala Finałowa IV edycji Konkursu “Razem do zawodu”, który organizowany jest w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą
w Gdańsku.

“Razem do zawodu” to konkurs, którego celem jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadającym lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr, a także poprawę zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, promocję szkolnictwa zawodowego, a w szczególności w zawodach odpowiadającym 5 branżom kluczowym.

Do tych branż zaliczamy:
1. ICT i elektronika
2. Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski
3. Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy
4. Budownictwo Meblarstwo oraz Energetyka i ekoenergetyka
5. Chemia lekka i Środowisko.

Celem organizacji konkursu „Razem do zawodu” jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych metodą projektu edukacyjnego przez zespoły projektowe złożone od 3 do 5 uczniów. Technikum nr 3 w Malborku reprezentowały dwa zespoły:
- zespół w składzie: Jakub Amling, Jakub Kapejewski, Adrian Igielski, Dariusz Bączek i Kacper Pancielejko z projektem “Find Player” - branża ICT i elektronika, opiekun: Tomasz Kardasz oraz
- zespół w składzie: Aleksandra Święcka, Mateusz Ptak, Filip Laskowski, Igor Reszka Karol Reszka z projektem “Logistyka miejska 2030 - bezpieczeństwo na przykładzie miasta Malborka” - branża Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski, opiekun: Katarzyna Matejuk i Ewa Sajkowska, który w tym roku zdobył wyróżnienie.
http://m.82-200.pl/2023/04/orig/img-20230425-105832-9345.jpg
http://m.82-200.pl/2023/04/orig/img-20230426-113903-2-9346.jpg