Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

8 maja – Dzień Zwycięstwa

2023-04-25 08:56:38 (ost. akt: 2023-04-25 08:59:50)

Burmistrz Miasta Malborka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w obchodach upamiętniających 78. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej – Dzień Zwycięstwa – 8 maja 2023 roku. W tym dniu zostaną złożone kwiaty na Cmentarzu Komunalnym (pod Pomnikami - Stalagu XXB, Żołnierzy Armii Krajowej oraz Kombatantów), Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej przy ul. 500 lecia oraz pod Pomnikiem Celników Polskich w Kałdowie.

Program dnia przedstawia się następująco:

13:50 Wyjazd na malborskie cmentarze
(autobus zostanie podstawiony na przystanku koło Starostwa Powiatowego o godz. 13:40).

14:00 Złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym:
- pod Pomnikiem Stalagu XXB,
- Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej
- Pomnikiem Kombatantów.

14:30 Złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Brytyjskiej.
14:45 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Celników Polskich w Kałdowie.

Z historii:
Kapitulację poprzedziła ostateczna ofensywa wojsk alianckich, która doprowadziła Niemcy do wyniszczenia i beznadziejnej sytuacji militarnej oraz politycznej. Tydzień wcześniej, 30 kwietnia, Hitler mianował na swoje miejsce admirała Dönitza i popełnił samobójstwo w otoczonym Berlinie. Dnia 2 maja 1945 roku załoga miasta skapitulowała. Akt kapitulacji został podpisany w Reims (wschodnia Francja) dnia 7 maja 1945 roku, zaś przerwanie walk przewidywał 8 maja o godzinie 23.01. W imieniu władz niemieckich podpisali go generał Alfred Jodl oraz admirał von Friedeburg.

Dla Polski i Europy II wojna światowa skończyła się, choć trwały jeszcze intensywne walki na Dalekim Wschodzie. Wojna w sumie trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa (ponad dwa razy więcej niż w I wojnie światowej), liczące około 1,7 mld mieszkańców. Działania wojenne przebiegały na terytorium 40 państw. Do wojska powołano ok. 110 mln ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Ogólne straty w ludziach były ponad 5 - krotnie wyższe niż w I wojnie światowej i wyniosły ponad 50 mln poległych, zamordowanych, zmarłych. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości. Polska straciła ponad 6 mln obywateli, w tym 644 tys. wskutek bezpośrednich działań wojennych. Straty te ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności, były największe na świecie. Rezultatem wojny stało się też trwałe inwalidztwo ok. 600 tys. osób. Około 80% strat przypadło na ludność miejską, co w dużym stopniu wiązało się z eksterminacją skupionej w miastach ludności żydowskiej, która została wymordowana prawie całkowicie. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej: w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej, a od końca 1943 roku również na froncie wschodnim, zadając Niemcom i ich sojusznikom wiele niszczących ciosów. W końcowych operacjach II wojny światowej w działaniach na wschodzie i na zachodzie łącznie brały udział 2 armie ogólnowojskowe, 3 różne korpusy oraz kilkadziesiąt samodzielnych związków taktycznych, oddziałów jak i pododdziałów; w sumie w początkach maja Polskie Siły Zbrojne na zachodzie liczyły ok. 194 500 żołnierzy, a Wojsko Polskie ok. 400 tys. żołnierzy.

II wojna światowa, oprócz ogromu strat materialnych i idących w dziesiątki milionów strat ludzkich, spowodowała ogromny wstrząs moralny. Ukazała z całą ostrością mroczną stronę ludzkich możliwości. Pozostawiło to głębokie ślady w świadomości ocalonych.


Na podstawie: www.historia.gildia.pl, www.emkom.republika.pl