Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

LX sesja Rady Miasta Malborka

2023-04-20 11:24:35 (ost. akt: 2023-04-20 11:29:34)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się LX sesja Rady Miasta Malborka.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r. – IV zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie wniesienia aportem do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Miasta Malborka, w zamian za objęcie udziałów w spółce, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
c) w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/377/2022 Rady Miasta Malborka dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Malborka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej w tych strefach, ref Tomasz Farysej Komendant Straży Miejskiej;
d) w sprawie uchylenia uchwały nr 199/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego, ref. Małgorzata Krysik nacz. Wydz. OKS;
e) w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Robert Klejnowski z-ca nacz. wydz. GKO;
f) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do Kapituły opiniującej wnioski w sprawie nadawania tytułów „Zasłużony dla Miasta Malborka” i "Honorowy Obywatel Miasta Malborka”, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady;
g) w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Kapituły opiniującej wnioski w sprawie nadawania tytułów „Zasłużony dla Miasta Malborka” i „Honorowy Obywatel Miasta Malborka” , ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady;
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
i) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poprawy jakości dróg na Piaskach II, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady:
1. Komisja Sprawa Społecznych - 25.04.2023 godz. 11.00 (sala 119)
2. Komisja OKS - 25.04.2023 godz. 12.00 (sala 119)
3. Komisja GKMiK - 26.04.2023 godz. 12.00 (sala 119)
4. Komisja Fin. i Rozwiju Miasta - 26.04.2023 godz. 13.00 (sala 119)