Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Tak zmienia się ulica Nowowiejskiego

2023-04-14 10:31:50 (ost. akt: 2023-04-14 12:18:27)

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

Trwa przebudowa ulicy Nowowiejskiego. Wykonawca układa asfalt na kolejnych odcinkach inwestycji.

Przypominamy, że w ramach prac:
- przeprowadzone zostają roboty drogowe
- powstają nowe ciągi pieszo-rowerowe
- przebudowana została kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa
- na całej długości demontaż oświetlenia od strony południowej i budowa nowego oświetlenia typu LED
- doświetlone zostanie 6 przejść dla pieszych i wyniesionych skrzyżowań,
- posadzenie/pielęgnacja drzew i krzewów oraz wykonanie/pielęgnacja trawników

Remont jest również okazją do prac modernizacyjnych sieci gazowej i ciepłowniczej wzdłuż ulicy Nowowiejskiego.

Inwestycja przyczyni się do usprawnienia i poprawy przepustowości ruchu samochodowego, gdyż stanowi podstawową infrastrukturę drogową wykorzystywaną w codziennych dojazdach do pracy i szkół. Istotnym elementem przebudowy ulicy są chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, które poprawią dostępność i bezpieczeństwo dzieci idących i jadących rowerem do szkół i przedszkoli. Spójny i bezpieczny system komunikacyjny, zapewniający również ciągłość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przyczyni się także do wzmocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz lepszy dostęp do węzła integracyjnego, jakim jest dworzec PKP w Malborku.

Projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku otrzymał dofinansowanie 2 411 315 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 5 000 000 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania 9 721 900 zł