Poniedziałek, 4 grudnia 2023. Imieniny Barbary, Hieronima, Krystiana

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

2023-04-12 16:03:39 (ost. akt: 2023-04-12 16:05:14)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj:

- stowarzyszeń
- fundacji
- warsztatów terapii zajęciowej,
- zakładów aktywności zawodowej,
- klubów i centrów integracji społecznej,
- spółdzielni socjalnych,
- spółdzielni pracy,
- organizacji pozarządowych,

Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465.

Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału.

Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
- pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
/ zatowarowanie, półprodukty itp.,
/ pokrycie kosztów administracyjnych,
/ zakup drobnego wyposażenia.

Pożyczki nie zawierają żadnych opłaty i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 3,4 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału.

Działania skierowane są do podmiotów działających na terenie całej Polski.

W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt:
Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41; 81 710 46 44
mail: pozyczka@oic.lublin.pl