Niedziela, 28 maja 2023. Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Marcowe spotkanie Rady Gospodarczej

2023-03-24 12:58:56 (ost. akt: 2023-03-24 13:02:28)

W czwartek 23 marca odbyło się spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego - jego zastępców oraz zaproszonych pracowników Urzędu Miasta Malborka.

Spotkanie odbyło się u lokalnego przedsiębiorcy uczestnika konkursu Malborski Mistrz Biznesu 2021 i było doskonałą okazja do zapoznania członków Rady z aktualnym stanem projektowanej rozbudowy Drogi Krajowej 22, którą przedstawił Z-ca Burmistrza Jan Tadeusz Wilk oraz Pan Piotr Milewski odpowiedzialny za stan dróg w Urzędzie Miasta.

Przedsiębiorcy mogli zapytać o szczegóły rozwiązań rozbudowy, które będą miały wpływ na prowadzenie działalności lokalnych firm. Pani Katarzyna Kostrzewa - Rzoska Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki przestrzennej przedstawiła informacje na temat planowanych sprzedaży terenów inwestycyjnych w Malborku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności turystycznej. Zapoznała także Członków Rady z wynikami przetargu na miejsca handlowe przy wyremontowanym Bulwarze dla osób, które już od tego sezonu będą mogły prowadzić działalności gospodarcze w tym miejscu przez najbliższe 5 lat. Taki okres będzie obowiązywał w przyszłych umowach dzierżawnych.

Pani Monika Sasin Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych przedstawiała Miejski Obszar Funkcjonalny Malbork – Szum i planowane w ramach MOF-u inwestycje. MOF Malbork – Sztum to 5 gmin o łącznej powierzchni 492km2. Wśród projektów strategicznych omówiono obszary interwencji: efektywność energetyczną, adaptację do zmian klimatu, bioróżnorodność, mobilność miejską, infrastrukturę zdrowotną, wspieranie integracji społeczno-gospodarczej. W dyskusji poruszono prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Bulwarów.

Zapoznano także uczestników z etapem przygotowań do gali Malborski Mistrz Biznesu 2022. Podnoszący się z roku na rok poziom konkursu można zawdzięczać zaangażowaniu coraz większej liczby uczestników oraz sponsorów, którymi są lokalni przedsiębiorcy. W tym roku gala odbędzie się w sali Konferencyjnej Hotelu Malbork ubiegłorocznego laureata kategorii Inwestor Roku 2021.

W wolnych nioskach rozmawiano o aktualnej sytuacji gospodarczej. Poinformowano także uczestników o przygotowaniach do odsłonięcia miniatury zamku w Malborku. Na tym spotkanie zakończono.