Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

LIX sesja Rady Miasta Malborka

2023-03-23 10:58:09 (ost. akt: 2023-03-23 11:01:08)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

30 marca 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się LIX sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.– II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie umowy partnerskiej z miastem Włodzimierz/Ukraina, Burmistrz Miasta malborka M. Charzewski;
d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
e) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o., ref. Zbigniew Ponichtera wiceprezes MZK;
f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka w 2023 roku, ref. R. Klejnowski nacz. wydz. GKO;
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji SWiP;
h) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji SWiP;
i) w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrównanie nawierzchni ulicy Kasprowicza w Malborku, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji SWiP;
6. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady i Rady Miasta Malborka.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady:
1. Komisja SPS - 28.03.2023 r. godz. 12.00
2. Komisja OKS - 28.03.2023 r. godz. 13.30
3. Komisja GKO - 29.03.2023 r. godz. 12.00
4. Komisja Fin. - 29.03.2023 r. godz. 13.30