Wtorek, 26 września 2023. Imieniny Cypriana, Justyny, Łucji

Twój głos jest ważny! - „Poprawa jakości powietrza”

2023-03-03 13:22:52 (ost. akt: 2023-03-03 13:25:14)

Jednym z obszarów opisanych w konsultowanej Strategii rozwoju #MOFMalborkSztum, który może zostać wsparty w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jest ograniczenie źródeł zanieczyszczeń środowiska.

Poprawa jakości powietrza, w tym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, to jeden z ważniejszych kierunków interwencji planowanych na kolejne lata dla #MOFMalborkSztum. Dotyczą one w dużej mierze modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunalnej, w tym obiektów zabytkowych.

- W perspektywie finansowej 2014-2020 na całym obszarze #MOFMalborkSztum termomodernizacją zostało objętych 39 budynków, z których na co dzień korzystają mieszkańcy: szkół, przedszkoli, urzędów itp. W celu dalszego zmniejszenia ilości wykorzystywanej energii cieplnej konieczna jest kontynuacja modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych na terenie całego obszaru. To dzięki partnerskiej inicjatywie wspólnie mamy szansę przyczynić się do spadku emisji CO2 do atmosfery oraz wygenerowania oszczędności energii cieplnej” – zauważa Aleksandra Iglińska z Wydziału Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Malborka.

Wspólnym obszarem wsparcia, oprócz projektów w zakresie modernizacji energetycznej, może być zintegrowana realizacja partnerskich inicjatyw w zakresie poprawy stopnia bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności skupiająca się na rozwoju efektywnych, energooszczędnych oraz inteligentnych systemów zarządzania, dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii.

Region to MY – MIESZKAŃCY! PLANUJMY ZMIANY WSPÓLNIE I ZMIENIAJMY SIĘ DLA SIEBIE!

Twoje zdanie Szanowny Mieszkańcu jest dla nas bardzo istotne, dlatego też prosimy o wszelkie wskazówki, pomysły, uwagi do treści naszego dokumentu. Razem możemy wyposażyć nasz region w to, co jest nam faktycznie niezbędne. Ważny jest dla nas Twój głos, aby w prawdziwym podejściu partnerskim zmieniać nasz region na lepsze.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategiazit@um.malbork.pl

Do pobrania:
1) Formularz konsultacyjny
2) Projekt Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+
3) Raport z konsultacji społecznych
4) Fiszki projektowe dla zadań własnych:
- Fiszka projektowa - Mobilność: MZK Malbork
- FIszka projektowa - Mobilność: Ścieżki rowerowe
- Fiszka projektowa - Mobilność: Utworzenie węzła integracyjnego przy PKP

http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg