Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Zawiadomienie stron i społeczeństwa o wniesieniu przez GDDKiA Oddział w Gdańsku odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork-Królewo".

2023-02-27 13:50:12 (ost. akt: 2023-02-27 13:51:35)

Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo o wniesieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (pismo znak O.GD.I-2.4110.100.2021.IM.98 z 17.02.2023 r.) odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Malborka znak IM.6220.1.2020 z dnia 2.02.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork – Królewo”. Pismem znak IM.6220.1.2020 z dnia 24.02.2023 r. Burmistrz Miasta Malborka przekazał przedmiotowe odwołanie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy.

Treść zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej