Poniedziałek, 26 lutego 2024. Imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Wybraliśmy partnera społecznego do działań rewitalizacyjnych

2017-04-04 11:01:31 (ost. akt: 2017-04-04 11:03:43)

Burmistrz Miasta Malborka podpisał 28 marca list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz zawiązania partnerstwa. Tym samym rozpoczęliśmy wspólne negocjacje prowadzące do złożenie projektu w celu realizacji zadnia „Malbork na +- działania społeczne” w zintegrowanym projekcie rewitalizacji.

W wyniku przeprowadzonego przez Miasto Malbork otwartego naboru na partnera społecznego została wybrana oferta ZHP Chorągiew Gdańska. Organizacja przedstawiła ciekawą ofertę wpisującą się w zakres zadań w ramach części społecznej projektu rewitalizacji. Przypomnijmy. Miasto Malbork wyniku przeprowadzonej delimitacji, diagnoz i konsultacji społecznych planuje utworzyć placówkę wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej. Oferta placówki ukierunkowana będzie przede wszystkim na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia społecznego, a także nabywania kompetencji ułatwiających im wejście w dorosłe życie. Placówka będzie współpracować także z rodzicami i opiekunami dzieci zapewniając kompleksowe wsparcie rodzinie. W pierwszej kolejności z oferty będą mogli skorzystać rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji . Zaplanowany na ul. Sienkiewicza Klub „Śródmieście” zapewni opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, ale także poradnictwo psychospołeczne i prawne. Placówka w formule pracy podwórkowej to innowacyjna forma pracy socjalnej polegająca na współpracy streetworkerów i partywokerów z młodzieżą zapewniając jej wsparcie animacyjne i edukacyjne . Placówka z punktem dla streetworkerów mieścić się będzie w wieży ciśnień . Przedstawiona przez partnera społecznego koncepcja funkcjonowania placówek oraz zajęć, ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą , a także realizacja wielu podobnych projektów o zasięgu ogólnopolskim daje gwarancję dobrej współpracy.

List intencyjny podpisali Burmistrz Malborka Marek Charzewski oraz hm. Artur Glebko Komendant ZHP Chorągiew Gdańska
http://m.82-200.pl/2017/04/orig/20170328-090500-882.jpg