Piątek, 24 maja 2024. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej w Malborku

2017-04-04 09:18:12 (ost. akt: 2017-04-04 09:21:10)

24 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli Ludwik Szakiel Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, Pani Anita Gorzowska oraz Małgorzata Krysiak przedstawiciele Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, a także Pani Maria Seibert – kierownik ds. edukacji artystycznej dzieci i dorosłych MCKiU w Malborku.

Pierwszym tematem spotkania było przedstawienie sytuacji dotyczącej deportacji mieszkańca Malborka Vladimira Solomko i jego rodziny, którzy przyjechali do Malborka z Doniecka po wydarzeniu kiedy pojawili się u nich w domu prorosyjscy separatyści. Po długiej tułaczce w różnych miejscach trafił do Malborka. Vladimir jest obywatelem Ukrainy, ale po przodkach płynie w jego żyłach polska krew. Członkowie Rady wyrazili chęć udzielenia pomocy w podjęciu pracy Vladimirowi i zrobieniu co w ich mocy, aby z rodziną pozostał w Malborku.

W dalszej części posiedzenia zgodnie u z programem spotkania Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski wręczył akty powołania dla nowych członków Rady. W skład Rady Gospodarczej weszli Pani Beata Rychcik z Studio Socjoedukacji oraz Pan Edward Maciąg Oval Sp. z o.o.

Pan Ludwik Szakiel prezentacją promocji gospodarczej woj. pomorskiego wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia promocji województwa oraz budowaniu silnej marki regionu. Zwrócił się z prośbą do członków Rady, aby wyrazili swoje zdanie na temat przygotowanej strategii promocji województwa. Jednym z wydarzeń wpisanych w kalendarium promocji województwa jest konkurs Malborski Mistrz Biznesu, który w 2016 r. zorganizowany został w nowej formule i pod nową nazwą. Pomorskie to najatrakcyjniejszy w Polsce region do prowadzenia biznesu i zamieszkania. Dlatego też budowanie silnej marki to nie tylko 15% oddziaływania logo promocji, ale także 85% oddziaływania obszaru niewidzialnego unikatowej strategii. Marka terytorialna to 6 obszarów tematycznych po 3 działania w każdym obszarze. Po prezentacji w dyskusji wymieniono uwagi i przemyślenia na temat przedstawionej prezentacji.

Pani Anita Gorzowska z PARR ze Słupska przedstawiła propozycję wsparcia malborskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych pracowników i ich dofinansowaniu do zatrudnienia. Agencja prowadząc projekt dla powiatu malborskiego, który obejmuje 200 osób bezrobotnych z II i III profilu może dofinansować czasowe zatrudnienie np. na 15 dni 1000 zł., na pozostałe 5,5 miesiąca 700 zł miesięcznie. W ten sposób można sprawdzić przyszłego pracownika zatrudniając go na czas określony np. 6 miesięcy otrzymując dofinansowanie do jego zatrudnienia.

W tym roku uroczysta Gala Malborski Mistrz Biznesu 2016 odbędzie się w dniu 9 czerwca w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan w Malborku. W tym samym czasie tj w dniach 8-11 czerwca br. odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury”. Pani Maria Sejbert przedstawiła propozycję wspólnych działań w realizacji obchodów Festiwalu, aby uświetnić w ten sposób Galę MMB 2016 oraz Festiwal. Wypracowane wspólne działanie będzie niewątpliwie dodatkowym wydarzeniem tego dnia. Zaproponowano przygotowanie dawnych strojów dla członków Rady Gospodarczej, aby przybliżyć klimat dawnych lat na gali MMB 2016. Członkowie Rady Gospodarczej mogli także zapoznać się ze szczegółami wizyty malborskiej delegacji w Japonii.

W czasie omawiania organizacji Gali poruszono także temat Honorowego Patronatu i Nagrody Specjalnej MMB. Zgodnie z regulaminem w roku 2017 kapituła konkursu powiększy się o 6 laureatów ubiegłorocznego konkursu. W powiększonym składzie decyzje o przyznaniu statuetek będą już uwzględniały nowe kryterium oceny wniosków czyli CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Rada omawiała także organizację przyjazdu Burmistrza Monheim Daniela Zimmermanna, który będzie gościł w Malborku w pierwszych dniach czerwca br.
W wolnych wnioskach omawiano bieżące sprawy działalności Rady oraz zaproponowano miejsce kolejnego spotkania Rady w Inkubatorze Kultury w Malborku.