środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Malborskie obchody Roku Kopernikańskiego

2023-02-16 08:27:27 (ost. akt: 2023-02-17 12:47:31)

Decyzją Senatu RP rok 2023 ogłoszony został Rokiem Mikołaja Kopernika (1473-1543). Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci astronoma.

W trosce o zachowanie i propagowanie dziedzictwa Mikołaja Kopernika, Zarząd Województwa Pomorskiego 7 lutego 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego.
Jednym z partnerów tego projektu będzie Miasto Malbork a współpraca będzie obejmować działania na rzecz rozwoju Szlaku Kopernikowskiego w województwie pomorskim, które służyć będą wzmacnianiu atrakcyjności i walorów turystycznych regionu.

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium” czyli „O obrotach ciał niebieskich”, w którym przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego (źródło: www.gov.pl).

Mikołaj Kopernik przebywał również w Malborku, gdzie na początku XVI wieku uczestniczył w obradach Stanów Pruskich. Z tej okazji w naszym mieście będzie miało miejsce szereg wydarzeń poświęconych temu wybitnemu Polakowi. Do wspólnych działań włączyli się między innymi Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku, Muzeum Miasta Malborka, CKiE Szkoła Łacińska, Archiwum Państwowe w Malborku.

Poniżej podajemy zaplanowane propozycje, kalendarz obchodów Roku Kopernikowskiego będzie z pewnością dużo bogatszy.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
Spacer z Kopernikiem (18 lutego 2023 r.)
Plac Kazimierza Jagiellończyka - godzina 11:00
Akcja w centrum Malborka przypominająca o 550 rocznicy urodzin astronoma. W czasie spotkania uczniowie będą rozdawać ulotki informacyjne, przeprowadzą również sondę uliczną na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika.
Święto Patrona Szkoły (23 lutego)
Szkoła Podstawowa nr 8, godzina 17:00
- Finał konkursów związanych z patronem szkoły - literackiego, plastycznego, wiedzy o Koperniku i grafiki komputerowej z wręczeniem nagród,
- Inscenizacja teatralna pt. „Dzieci Pana Astronoma” dla najmłodszych gości z przedszkoli a następnie warsztaty i zabawy dla dzieci, dzięki którym można będzie poznać szkołę.

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/325951245-572557264360107-6020201052295412972-n-9079.jpg

Muzeum Miasta Malborka

Konferencja naukowa (maj 2023)
Konferencja pod hasłem „Mikołaj Kopernik i Malbork”
Konkurs plastyczny (maj)
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Malbork. Głównym celem konkursu będzie zaciekawienie postacią Kopernika oraz jego związkami z Malborkiem
Lekcje muzealne (maj - czerwiec)
Zajęcia skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach których w ciekawy sposób przybliżona zostanie postać Mikołaja Kopernika. Osoby odwiedzające zapoznają się z wystawą tematyczną, dowiedzą się o wielu talentach Kopernika oraz w formie zabawy poznają teorię heliocentryczną.
Wystawa pt. „Mikołaj Kopernik nieznany” (maj – wrzesień)
Ekspozycja ukazywać będzie nieznane wizerunki wybitnego astronoma na XVIII i XIX wiecznych rycinach w zestawieniu z najważniejszymi wydarzeniami i ciekawostkami z życia Kopernika. Uzupełnieniem będzie część dotycząca Roku Kopernika z 1973 roku i działającej na zamku malborskim poczty dyliżansowej

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/mk3-9080.jpg

CKiE Szkoła Łacińska

Bezpłatne pokazy filmów (marzec 2023)
Filmy związane z postacią Mikołaja dla dzieci i dorosłych
Kopernik na SOWIE (maj)
Warsztaty familijne w przestrzeni Minicentrum Nauki SOWA mieszczącym się w CKiE Szkoła Łacińska. Tematyka warsztatów łączyć będzie eksponaty oraz warsztaty konstruktorskie z postacią Mikołaja Kopernika oraz jego odkryciami
Piknik naukowo astronomiczny (wrzesień)
Wydarzenie otwarte, popularyzujące naukę w wielu dziedzinach, astronomię, pokazy naukobusów, planetarium, wykłady astronomiczne, prezentacje w tym poświęcone postaci Mikołaja Kopernika
Malborskie Spotkania z Astronomią (IV kwartał)

wykład astronomiczny poświęcony postaci Mikołaja Kopernika i jego odkryciom

Archiwum Państwowe w Malborku
10-30 marca 2023 r., plac Kazimierza Jagiellończyka
Wystawa „Kiedy Ziemia przestała być centrum Wszechświata. Kopernikana w archiwach państwowych” poświęcona osobie Mikołaja Kopernika i obchodom rocznic kopernikańskich.
Ekspozycja składać się będzie z 5 działów:
- „Rodzina, życie, kariera – ślady Kopernika” – część poświęcona dzieciństwu i młodości Mikołaj Kopernika; zaprezentowane zostaną również informacje o pochodzeniu jego rodziny i etymologii nazwiska Kopernik oraz o lokalizacji domu rodzinnego astronoma w Toruniu;
- „W służbie nauki” – charakterystyka dorobku i osiągnięć Kopernika w dziedzinie astronomii, ekonomii, medycyny;
- „Pomniki, monumenty, pamiątki” – prezentacja pomników Kopernika tych najwcześniejszych i najbardziej znanych oraz historia ich powstania;
- „Rocznice, wydarzenia okolicznościowe” – opis obchodów rocznic kopernikańskich w XIX i XX wieku z charakterystyką wydarzeń i inicjatyw w związku z nimi podejmowanych;
- „Kopernik w sztuce i kulturze” – prezentacja najciekawszych wizerunków Kopernika oraz różnych przedsięwzięć kulturalnych (film, sztuka teatralna, satyra) nawiązujących do postaci astronoma.
Na wystawie będą prezentowane kopie - wydruki ksiąg, dokumentów i listów z XV i XVI wieku, nowożytnych ksiąg rękopiśmiennych, dokumentacji aktowej, sztychów, rycin i fotografii, przedruków z prasy, albumów okolicznościowych, plakatów, znaczków pocztowych, afiszy i ulotek z XX wieku.
Prezentowane obiekty pochodzą z zasobu polskich archiwów państwowych: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Warszawie, Toruniu, Olsztynie, Gdańsku, Malborku, Zamościu, Płocku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach.

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/malbork-archiwum-plakat-9078.jpg