Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

Budowane spójnego produktu turystycznego dla Żuław

2023-02-07 12:49:52 (ost. akt: 2023-02-07 13:56:09)

3 lutego br. w Muzeum Miasta Malborka odbyły się warsztaty dotyczące budowane spójnego produktu turystycznego dla Żuław. Warsztat zrealizowano w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów tworzących Obszar Funkcjonalny Żuławy (18 gmin i 4 powiaty) oraz podmiotów działające w sektorze turystyki i kultury.

Gospodarzem spotkania byli burmistrz Malborka Marek Charzewski oraz dyrektor MMM Tomasz Agejczyk. Warsztaty poprowadzili eksperci Związku Miast Polskich Adam Mikołajczyk, Janusz Szewczuk, Wiesława Kwiatkowska oraz Adriana Skajewska.

Celem spotkania była praca nad koncepcją zintegrowanego projektu w obszarze turystyki włączającego podmioty działające w obszarze turystyki, jednostki publiczne, inicjatywy społeczne oraz przedsiębiorców. Projekt będzie częścią opracowywanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Żuławy do 2050 roku.

Żuławy posiadają ogromy i unikalny w skali europejskiej potencjał do rozwoju turystyki. Dotychczasowe działania podejmowane w sektorze turystyki wykorzystują potencjały środowiskowe wody i wiatru, które są kwintesencją położenia Żuław w nadmorskim obszarze oraz w delcie Wisły. Całe Żuławy w naturalny sposób wyróżniają się w strefie nadmorskiej (wypoczynek na plaży), w części centralnej (rekreacja wodna, piesza i rowerowa) oraz wokół Zamku w Malborku.

Przedsięwzięciem łączącym w spójny sposób obszar jest Pętla Żuławska, której hasło "Pływaj, zwiedzaj, wypoczywaj" jest już szeroko rozpoznawalne. W wyniku zrealizowanego w partnerstwie samorządów projektu wybudowano m.in. przystanie żeglarskie i pasażerskie.

Od wielu lat Stowarzyszenie „Żuławy” z sukcesem zajmuje się promocją trasy i koordynuje towarzyszące jej wydarzenia. Podczas warsztatów identyfikowano pomysły, które można powiązać z Projektem Pętli Żuławskiej: nowe punkty widokowe, przystanie żeglarskie i kajakowe, trasy rowerowe, ożywione i odnowione zabytki pielęgnujące kulturę mennonitów. Do zbadania pozostał także potencjał zdobyczy techniki związany z budową kanałów i przepustów wzmocniony lokalizacją pobliskiego Kanału Ostródzko – Elbląskiego oraz nowo wybudowanego portu na Mierzei Wiślanej.

Niezbędne będą równoległe działania mające na celu zakorzenienie produktu turystycznego w lokalnej kulturze. W tym celu planowane będą projekty społeczno -edukacyjne kierowane do mieszkańców Żuław: edukacja tożsamościowa od przedszkola do liceum (np. w formie lekcji historycznych), projekty międzypokoleniowe dokumentujące lokalne dziedzictwo, organizacja zielonych szkół na żaglach, rozwój klubów żeglarskich.

Pełna treść Strategii powstanie do czerwca 2023 roku.

informacja: Związek Miast Polskich