Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazowe

2023-01-27 11:20:01 (ost. akt: 2023-01-27 12:59:30)

W dniu 21.12.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Od 1 lutego mieszkańcy Malborka będą mogli składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Kto może otrzymać zwrot VAT za gaz w 2023 roku?
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Gdzie składać wnioski?
Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Urząd Miasta Malborka (Plac Słowiański 5) w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną (ePUAP).

Termin złożenia wniosku
Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Ważne kryterium dochodowe
Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, które wynosi:
- 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Informacje o wnioskach
Informacji dotyczących wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Malborka (Plac Słowiański 5) pokój 224,
lub pod numerem telefonu: 55 6290447

Do pobrania:
Wniosek o wypłatę refundacji VAT
Klauzula informacyjna RODO