Niedziela, 3 grudnia 2023. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Trwają prace związane z ukończeniem ścieżki historycznej w Malborku

2023-01-16 14:06:55 (ost. akt: 2023-04-17 13:44:06)

Rozpoczęły się kolejne prace na nowo tworzonej ścieżce historycznej w Malborku. Na tym etapie na specjalnych tablicach z funkcją fotoplastykonu wklejane są informacje dotyczące danego miejsca wraz ze starymi zdjęciami i mapką. Takich punktów będzie 24, niektóre z nich zostaną częściowo utwardzone i wyposażone w małą architekturę tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Ścieżka ma na celu wyeksponowanie istniejących zabytkowych obiektów miasta oraz nieistniejących (niezachowanych) w formie dawnych zdjęć i informacji historycznej. Tablice historyczne będą wyposażone w kod QR, który po zeskanowaniu zawierał będzie szersze informacje i zdjęcia dotyczące zabytków, które znajdują się lub znajdowały się na danym obszarze.

- Całą ścieżkę można podzielić na dwie części, wspomnianej już ścieżki znajdującej się na ulicach Malborka ale również z wirtualnej znajdującej się na stronie Muzeum Miasta Malborka. Jest to rozwinięcie i dopowiedzenie całej opowieści o historii Malborka. Na każdej z plansz znajduje się odsyłacz w postaci kodu, który zaprowadzi odwiedzającego prosto na stronę Muzeum, gdzie znajdą się oprócz opisu niepublikowane dotąd zdjęcia - mówi dyrektor Muzeum Miasta Malborka Tomasz Agejczyk.

Ścieżka historyczna jest elementem projektu rewitalizacyjnego Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg