Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Podsumowanie działań pomorskich terytorialsów w 2022 roku

2023-01-16 11:03:56 (ost. akt: 2023-01-16 11:08:05)

Miniony rok w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej upłynął głównie na realizacji zadań związanych ze wsparciem władz wojewódzkich i samorządowych w relokacji uchodźców z Ukrainy. Drugim priorytetem były działania wspólnie ze Strażą Graniczną w ochronie granicy polsko-białoruskiej. Powstał też trzeci po malborskim i słupskim, 72 Batalion Lekkiej Piechoty w Kościerzynie.

W minionym roku przeprowadzono dziesięć wcieleń żołnierzy. Łącznie to ponad sześciuset nowych terytorialsów, którzy uzyskali podstawowe przeszkolenie wojskowe i pozostają w gotowości do wsparcia działań brygady, dalej uczestnicząc w szkoleniach indywidualnych, specjalistycznych i zgrywających. W ten sposób przez pięć lat funkcjonowania brygady kilka tysięcy osób uzyskało przeszkolenie wojskowe i albo dalej aktywnie służy w szeregach pomorskich terytorialsów, albo podjęło zawodową służbę wojskową, albo pozostaje w rezerwie. W 2023 roku planujemy zmniejszyć ilość wcieleń żołnierzy do sześciu, jednocześnie zwiększając liczbę szkolących się jednorazowo terytorialsów.

Wsparcie relokacji uchodźców z Ukrainy

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował napływ do Polski milionów uchodźców z tego kraju. Niemal natychmiast WOT rozpoczęły operację „Niezawodna pomoc” mającą na celu wsparcie władz państwowych i samorządowych w relokacji na terenie Polski takiej ilości osób. Również 7PBOT włączyła się do pomocy Wojewodzie Pomorskiemu i władzom samorządowym naszego województwa w tym zakresie. W ramach tej operacji powołano składające się z terytorialsów Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców. Żołnierze w Trójmieście w trakcie swoich działań pomagali obywatelom Ukrainy przybywającym specjalnymi pociągami. Wsparcie było udzielane w szczególności osobom starszym z niepełnosprawnościami, kobietom z małymi dziećmi czy z dużą ilością bagaży, które potrzebowały pomocy w opuszczeniu terenu dworca i przedostaniu się do punktów relokacyjnych. Następnie transportowali uchodźców do wyznaczonych miejsc pobytu. Kolejne GWRU pracowały w samych punktach recepcyjnych - np. w Domu Harcerza w Gdańsku i informacyjnych - np. w Gdyni. Wykonywaliśmy tam czynności administracyjne związane z rejestracją uchodźców, ale przede wszystkim udzielaliśmy bezpośredniej pomocy tym tłumom ludzi, które w takim krótkim czasie zwróciły się do władz z prośbą o pomoc. Były to czynności związane z wydawaniem wody, jedzenia, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby, ale często zwykła rozmowa czy wsparcie. Część żołnierzy – ze znajomością języka ukraińskiego/rosyjskiego, obsługiwała specjalnie utworzoną infolinię Wojewody Pomorskiego przeznaczoną dla uchodźców. Terytorialsi wspierali też władze powiatu kościerskiego, gdzie do ośrodków w Garczynie i Wygoninie trafiła ponad setka dzieci z domów dziecka z obwodu chmielnickiego w Ukrainie.

Granica polsko-białoruska

W związku ze zwiększeniem prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko–białoruskiej, jakie obserwujemy od września 2021 roku, pomorscy terytorialsi zostali zaangażowani do operacji „Silne wsparcie”. W ramach tych działań rotacyjnie są wysyłani na granicę w celu wsparcia Straży Granicznej w ich ustawowych obowiązkach. W minionym roku służbę taką pełniło ponad 1300 naszych żołnierzy, dla których jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje dotychczasowe wyszkolenie i zdobyć nowe umiejętności.

Utworzenie 72 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kościerzynie


Zrealizowano najważniejsze zaplanowane przedsięwzięcie organizacyjne, czyli utworzono 72 Batalion Lekkiej Piechoty w Kościerzynie jako trzeci po malborskim i słupskim w naszym województwie. Do czasu wyremontowania budynków przy ul. Kartuskiej, gdzie ma on mieć swoją siedzibę, sztab batalionu został ulokowany na terenie 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni – Babie Doły. Jednak organizowane szkolenia odbywają się na terenie powiatu kościerskiego. 28 stycznia 2023 na rynku w Kościerzynie odbędzie się też pierwsza przysięga wojskowa pomorskich terytorialsów, którzy będą pełnić służbę między innymi w tym batalionie. Powstała również kompania szkolna na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Jej zadaniem będzie przeprowadzanie szkoleń podstawowych, części specjalistycznych oraz szkolenie uczniów z klas mundurowych. Nie możemy zapomnieć o utworzonej kompanii saperów, która będzie przede wszystkim wspierać działania przeciwkryzysowe brygady w zakresie ciężkiego sprzętu i umiejętności inżynieryjno-technicznych.

Objęcie dowództwa Garnizonu Gdańsk

W dniu 01.06.2022 kmdr Tomasz Laskowski przejął obowiązki dowódcy garnizonu Gdańsk. Reguluje on wszystkie sprawy związane z działalnością wojska na jego terenie. Garnizon wojskowy obejmuje swoim zasięgiem miasto Gdańsk i powiat nowodworski. Funkcja ta polega głównie na utrzymywaniu kontaktów z władzami cywilnymi miasta, wzajemnym informowaniu się o planowanych działaniach oraz wyznaczaniu żołnierzy do udziału w oficjalnych uroczystościach realizowanych zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Z tego też tytułu w minionym roku mieszkańcy Gdańska dużo częściej widywali pomorskich terytorialsów podczas obchodów świąt i rocznic o charakterze patriotycznym organizowanych na tym terenie. 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej zaczęła też odpowiadać za kierowanie wojskowej asysty honorowej na pogrzeby byłych żołnierzy oraz osób zasłużonych, których pochówek miał miejsce na cmentarzach znajdujących się na terenie garnizonu.

Szkolenie nawigatorów grupy K-9

W minionym 2022 roku rozpoczęło się szkolenie przyszłych żołnierzy-nawigatorów wraz z psami, którzy wejdą w skład struktur nowotworzonej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
K-9. Jest to wyjątkowa sekcja, która zrzesza profesjonalistów z zakresu terenoznawstwa i topografii oraz pasjonatów pracy z psami. Jej zadaniem jest zapewnienie realnego wsparcia Policji oraz służb cywilnych w czasie poszukiwań zaginionych osób i akcji ratunkowych. Podczas działań wojennych grupa ta może być wykorzystywana do odnajdywania osób w zawalonych budynkach. Przez cały rok żołnierze z powstającej sekcji zdobywali wiedzę i umiejętności podczas szkoleń w ramach WOT, aby na początku grudnia na terenie Trójmiejskiego Parku Krajoznawczego zrealizować ćwiczenia wspólnie z ratownikami z grup poszukiwawczych z terenu Gdańska i Gdyni. Podczas największej fali napływu uchodźców żołnierze wraz z psem Riko zostali skierowani do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, gdzie umieszczono ponad setkę dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Obcowanie ze zwierzęciem pozwoliło tym maluchom nawiązać szczególną więź. Wspólne spacery, zabawa, spowodowały, że choć na moment zapomniały o tragedii, jaką przeżyły. W lutym tego roku zakończy się proces certyfikacji i sekcja oficjalnie będzie mogła zacząć realizować swoje zadania.

„Cambrian patrol” sprawdzianem umiejętności terytorialsów

Zdobyciem przez pomorskich terytorialsów brązowego medalu zakończyły się zawody „Cambrian patrol”. Jest to organizowane corocznie w Walii przez Armię Brytyjską ćwiczenie, które polega na przejściu w scenerii Gór Kambryjskich 65 kilometrowego patrolu rozpoznawczego z ważącym 35 kg oporządzeniem i bronią w czasie krótszym niż 48 godzin. Podczas tego wyzwania żołnierze wypełniają szereg zadań, które przygotowują im organizatorzy. W ubiegłym roku do zawodów przystąpiło 127 zespołów z całego świata, głównie z Wielkiej Brytanii i krajów wspólnoty brytyjskiej. Zespół terytorialsów był jedyną drużyną składającą się z żołnierzy niezawodowych.

Szkolenia poligonowe

Przez dwa wrześniowe tygodnie żołnierze z 71 Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku szkolili się na terenie miasta i gminy Starogard Gdański. Dzięki temu mogli lepiej poznać teren, na którym być może przyjdzie im działać. Podczas tego szkolenia zintegrowanego doskonalili swoje umiejętności między innymi z topografii, taktyki, strzelania, udzielania pierwszej pomocy. Większość z tych żołnierzy już od kilku lat jest w szeregach WOT, więc największy nacisk położono na zgranie się w realizacji zadań w ramach struktur kompanii i batalionu. Podobne szkolenie zorganizowano dla słupskich terytorialsów na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Jeżeli wojsko - to zmagania sportowe

Jeżeli mówimy o wojsku, to nie możemy zapomnieć o sporcie. Miniony rok przyniósł 7PBOT kilkadziesiąt medali i wyróżnień. Drużynowo zajęliśmy III miejsce w Mistrzostwach WOT Biegów na Orientację. Indywidualnie bardzo duży sukces odniosła ppor. Natalia Kowalska. W 2022 zdobyła tzw. Szlem Komandosa. Jest to seria biegów, które wykonuje się na całym dystansie lub w jego części w umundurowaniu, butach wojskowych i z obciążonym plecakiem. W jego skład wchodzą: Ćwierćmaraton Komandosa – 4 miejsce kat. open kobiet, 1 w kat. wiekowej, Półmaraton Komandosa – 5 miejsce kat. open kobiet, Setka Komandosa (dystans 100 km) – 10 miejsce kat. open kobiet z czasem 16 godzin 31 minut, Bieg o Nóż Komandosa – 2 miejsce kat. kobiet w WOT, 9 w kat. open kobiet i Maraton Komandosa z czasem 5 godzin 33 minuty. Ponadto pięć medali zdobył st. szer. Rafał Stasiukiewicz a ppor. Aleksandra Karpuk przywiozła z Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki złoty medal w karate kyokushin. To tylko niewielka reprezentacja sportowców w mundurach.

Współpraca z Brytyjczykami

W marcu na poligonie w Ustce nasi żołnierze uczestniczyli w „Commanders battle course”, czyli kursie w całości opracowanym i przygotowanym przez instruktorów z Wielkiej Brytanii. Pod okiem żołnierzy z 3rd Ranger Battalion terytorialsi doskonalili swoje umiejętności z zakresu działań nieregularnych na tyłach przeciwnika. Kurs ten był dedykowany dla dowódców sekcji, plutonów, kompanii i miał za zadanie przygotować ich do efektywnego dowodzenia swoimi zespołami. Trwająca wojna w Ukrainie doskonale pokazała, jak ważne są to umiejętności na współczesnym polu walki. Kurs ten był kolejnym przykładem współpracy pomiędzy 7 PBOT a brytyjskimi rangersami.

Plany na przyszłość

Jeżeli chodzi o plany na 2023, to priorytetem będzie ukompletowanie nowopowstałego batalionu w Kościerzynie i jak najszybsze zakończenie remontu budynków koszar w których będzie on stacjonował. Ponadto chcemy dalej rozwijać kompetencje kompanii szkolnej i kompanii saperów zwłaszcza w kontekście koordynowania działań przeciwkryzysowych z udziałem wojska w naszym województwie. Dużą wagę przywiązujemy również do pogłębiania współpracy międzynarodowej z sojusznikami a w szczególności z żołnierzami Armii Brytyjskiej z którymi nasza brygada od kilku lat współpracuje. Nieprzerwanie, duży nacisk będziemy też kładli na kolejne wcielenia nowych ochotników do naszej brygady, tak aby kończyć proces kompletowania żołnierzy 7PBOT. Dlatego cały czas serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej do kontaktu z naszymi rekruterami. Można to zrobić odwiedzając stronę internetową: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

informacja i zdjęcia: DWOT/7 PBOT