Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Przebudowa przejazdów kolejowych w Malborku - zgłoś uwagi

2023-01-09 13:45:38 (ost. akt: 2023-01-09 14:11:03)

Informujemy mieszkańców, że w ramach "Prac na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork Braniewo" w ramach projektu pn. "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów" prowadzone są uzgodnienia i konsultacje dotyczące likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych.

Realizacja projektu ma na celu poprawę warunków ruchu kolejowego (skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości linii, itp.), poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego na przejazdach, zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Zakres inwestycji obejmuje odcinki następujących linii kolejowych: nr 204 (km 0,170-90,671), nr 217 (km 39,100-61,750), nr 254 (km 0,000-km 6,000 oraz km 45,000-48,202) nr 221 (km 85,000-87,761), a także budowę nowych łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 9 i 204 oraz pomiędzy liniami kolejowymi nr 204 i 254.

Firma Databout Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie uwag dotyczących planowanej inwestycji do 17 stycznia 2023 roku na adres: kontakt@databout.pl lub magistrat@um.malbork.pl

W Malborku planuje się:
- ul. Piaskowa na przejeździe kolejowym DG101169G planuje się likwidację przejazdu, budowę skrzyżowania wielopoziomowego w km 1,838, budowę i przebudowę dróg równoległych.
Powstanie w ten sposób bezkolizyjny przejazd.
- ul. Rakowiec przejazd kolejowo-drogowy kategorii B DG201046G
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii B jest wyposażony w półrogatki, które mogą zamykać tylko „nasz” pas ruchu lub całą szerokość jezdni. Zamykanie i otwieranie drogi dla pojazdów i pieszych odbywa się w pełni automatycznie.

Szczegóły w załączniku graficznym
do pobrania

Powstanie również łącznica LK9-LK204, wybudowana zostanie droga dojazdowa do nieruchomości, oraz skrzyżowanie wielopoziomowe.
http://m.82-200.pl/2023/01/orig/tinywow-rys-a-11152904-1-8975.jpg