środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Malborka

2023-01-09 11:46:08 (ost. akt: 2023-01-11 09:42:59)

Przedstawiamy porządek IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. godz. 13:30:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady
Miasta Malborka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady
Miasta Malborka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji problemowej.
8. Informacje o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Malborka dotyczące:
a) Konkursu plastycznego ,,Bałwankowa zima”.
b) Spotkania radnych z prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej.
c) Udziału w debacie oksfordzkiej nt. ,,Jakości życia na Żuławach”.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji