Poniedziałek, 26 lutego 2024. Imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

2023-01-03 13:23:24 (ost. akt: 2023-01-03 13:32:39)

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zamierza przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:
- mieszkańcy miasta Malborka,
- osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
- prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:
- udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
- sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu do dnia 13 stycznia 2023 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74 pod nr telefonu: 55 647 27 81 wew. 35
http://m.82-200.pl/2023/01/orig/ministe-8964.jpg