Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Wnioski na preferencyjny zakup węgla w 2023 r.

2022-12-28 12:19:03 (ost. akt: 2022-12-28 12:30:58)

W Urzędzie Miasta Malborka od 02.01.2023 r. będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w okresie od stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek można złożyć:
1. W wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Malborka pokój 305 w godzinach pracy Urzędu.
2. W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA
W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla
w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Wnioski przyjmowane będą do 15 marca 2023 r. (z powodów niezależnych od Urzędu Miasta termin może ulec zmianie)

Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma informację, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu. We wskazanym terminie wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazane konto lub w kasie Urzędu Miasta Malborka. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 55 629 04 23.

Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Wniosek do pobrania