Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

LV sesja Rady Miasta Malborka

2022-12-21 10:10:34 (ost. akt: 2022-12-21 10:25:03)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 grudnia o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się LV sesja Rady Miasta Malborka.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej:
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy
finansowej, ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar;
b) odczytanie Uchwały Nr 218/g121/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Malborka na lata 2023 – 2038;
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
5.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2023 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. M.Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) odczytanie Uchwały Nr 219/g121/P/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 grudnia 2022 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Malborka na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu;
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał.
a) w sprawie zmian budżetu Miasta za 2022 rok – XV zmiana ref. Skarbnik Miasta
Małgorzata Pilarska-Downar;
b) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
c) w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych, ref. J. Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
d) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy miasta Malbork, ref. P. Milewski Specjalista ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji;
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz przew. kom. SWiP;
f) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka, ref. Dariusz Rowiński przew. kom Rewizyjnej.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta odbędzie się dnia 28 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 (sala 119, I p.) w Urzędzie Miasta z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Opiniowanie projektów uchwał na LV sesję Rady Miasta.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia