Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Dr hab. Janusz Trupinda ponownie powołany na Dyrektora Muzeum Zamkowego

2022-12-14 11:55:39 (ost. akt: 2022-12-14 12:19:45)

Autor zdjęcia: Danuta Matloch/MKiDN

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda, został ponownie powołany przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Profesora Piotra Glińskiego, na stanowisko dyrektora Muzeum.

Uroczystość odbyła się 12 grudnia w Warszawie. Siedmioletnia kadencja dyrektora rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku.

- W trakcie krótkiej rozmowy dziękując Panu Premierowi przedstawiłem najważniejsze projekty przygotowywane przez Muzeum Zamkowe na najbliższe lata. Wraz z zespołem moich współpracowników przeszliśmy przez ostatnie pięć lat długą i trudną drogę, aby nasze Muzeum uczynić lepszym. Nominację traktuję jako docenienie tego, co zrobiliśmy i cieszę się na możliwość kontynuacji - mówi Janusz Trupinda.
Janusz Trupinda:
W latach 2000-2011 dr hab. Janusz Trupinda był kierownikiem Działu Historii oraz wicedyrektorem ds. naukowo-konserwatorskich w Muzeum Zamkowym w Malborku. Następnie do 2017 roku kierował Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, a od 1 stycznia 2018 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku.

Janusz Trupinda był członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018-2021), a także Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gdańsku (2017-2021). W 2021 roku został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członka Komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza. Obecnie jest członkiem rad muzeów przy Muzeum Historycznym w Ełku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu.

Dr hab. Janusz Trupinda jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, popularno-naukowych, artykułów, recenzji i polemik, głównie z zakresu historii Zakonu Krzyżackiego, relacji polsko-krzyżackich, historii i architektury zamków krzyżackich. Jest także organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, m.in.: „Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze” (Malbork 2001), „Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV w.” (Malbork 2004), „Dziedzictwo kulturowe zakonu krzyżackiego w Europie” (Malbork 2008), „Grunwald, Tannenberg, Zalgiris” (Malbork - Kraków, 2010), a także wystaw, wśród których ostatnie to „Sapientia aedificavit sibi domum. Mądrość zbudowała sobie dom. Państwo krzyżackie w Prusach” (Malbork 2019) oraz „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę – Malbork między polityką a sacrum” (Malbork 2022).