Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Srebrny jubileusz SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

2022-12-02 18:08:03 (ost. akt: 2022-12-02 18:17:07)

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku skończył 25 lat. Powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się.

2 grudnia, podczas trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu, w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu, podczas której dyrektor Róża Banasik-Zarańska wielokrotnie dziękowała wszystkim, którzy mieli i mają swój wkład w założenie placówki i jej rozwój. Otrzymała również wiele ciepłych słów od przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Malborka, dyrektorów szkół, placówek i instytucji miejskich oraz wielu innych osób. Gościem honorowym była Pani Anna Ciewiertnia, dyrektor Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Imprezę uświetnił występ zespołu „Płomyk”, podczas którego podopieczni Ośrodka zagrali sami siebie, pokazując jak odbierają rzeczywistość. Było to bardzo poruszające przedstawienie i bardzo wymagające dla aktorów, którzy wystąpili na scenie samodzielnie, za co otrzymali owacje na stojąco.

Jednym z punktów spotkania było wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci, które w swych pracach pokazały, jak odbierają osoby z autyzmem. Nagrody dla laureatów wręczał wicestarosta Waldemar Lamkowski i organizatorka konkursu Agnieszka Pluszczyńska.

Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa zdjęć podopiecznych Ośrodka autorstwa Joanny Machalskiej oraz pokaz filmu ze zdjęciami z minionych 25 lat.

Na zakończenie nauczycielki i pracownice SORW przygotowały muzyczną niespodziankę. Na scenie wspólnie zaśpiewały dla gości piosenkę pod tytułem „Miejsce z moich stron”. Chór do występu przygotowała Aleksandra Ciachorowska.

Kilka słów o SORW:

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku powstał we wrześniu 1997 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się. Na początku swojej działalności obejmował terapią sześcioro wychowanków. Przez kolejne lata funkcjonowania powiększało się zarówno grono uczniów, jak i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Misją naszego Ośrodka od samego początku jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, w myśl zasady „JESTEŚMY PO TO ABY POMAGAĆ”. Dziś na regularną terapię do Ośrodka uczęszcza 39 podopiecznych w wieku od 3 do 24 lat. W ramach działalności placówki, od roku szkolnego 2011/2012 działa zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obecnie swoim wsparciem obejmuje 32 dzieci w wieku przedszkolnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z rosnącej liczby dzieci z ryzyka spektrum, przy naszej placówce funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. W związku z rosnącymi potrzebami lokalowymi, placówka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Dzieci dotkniętych spektrum autyzmu z roku na rok przybywa, a Ośrodek nie ustaje we wspieraniu zarówno uczniów jak i ich rodziców. Od 2018 roku, z pozyskanych przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego funduszy europejskich na rzecz projektu „Pomagamy na Niebiesko”, funkcjonuje w Ośrodku Placówka Wsparcia Dziennego. Oferuje zajęcia rewalidacyjne oraz grupowe, jak również umożliwia kontakt ze specjalistami w zakresie dodatkowej diagnozy czy superwizji domowych. Wychowankowie ośrodka uczestniczą w projektach polsko – zagranicznych, rozwijają sportowe zainteresowania w ramach Olimpiad Specjalnych oraz projektu Niebiescy na Sportowo.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Pojawia się najczęściej u dzieci przed trzecim rokiem życia i związane jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich sferach: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania. Zwlekanie z diagnozą i terapią powoduje nasilanie objawów autyzmu, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności. Osoby autystyczne można spotkać na każdym kroku. Żyją one i funkcjonują wśród nas.

Obecnie autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i eksperci spodziewają się, że dzieci dotkniętych tym zaburzeniem każdego roku będzie przybywać. Poziom świadomości społeczeństwa na ten temat stopniowo wzrasta dzięki naszym działaniom związanym z propagowaniem wiedzy odnośnie całościowych zaburzeń rozwoju przy okazji organizacji obchodów grudniowych i kwietniowych dni autyzmu. Podczas tych uroczystości, często miał okazję zaprezentować się zespół teatralny „Płomyki”, w którym aktorami są podopieczni ośrodka. Swoją działalność rozpoczął w 2006 roku, był wielokrotnie nagradzany podczas przeglądów teatralnych, m. in. w Kwidzynie i Tczewie. Aktorzy swoimi występami ogromnie wzruszają publiczność, wchodząc w role, które są niezwykle trudną perspektywą z uwagi na specyfikę autyzmu.

- Życzymy sobie na kolejne 25 lat nieustającego rozwoju w życiu Ośrodka, by móc nieść wszechstronną pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym osobom z autyzmem – podsumowali nauczyciele SPRW.

Tekst: Aleksandra Ciachorowska, Joanna Skwira