Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory do MROP i MRDPP

2022-12-02 11:56:44 (ost. akt: 2022-12-02 11:58:36)

W dniu 24.11.2022 roku w siedzibie Centrum Wolontariatu Malbork odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze MROP i NGO Malborka .

Cel spotkania:

1. Sprawozdanie MROP za III kadencję i wybór nowego składu MROP.

2. Wybór delegatów do MRDPP III kadencji

3. Prowadzący zebranie Andrzej Panek,

4. Uczestnicy spotkania wyrazili zgodę na publikację swoich wizerunków. Krzysztof Hajbowicz przedstawił formy promocji tego spotkania.

5. Porządek obrad przedstawił Andrzej Panek.

6. Pierwszy punkt to sprawozdanie z działalności MROP za ostatnie 3 lata kadencji – załącznik do tego sprawozdania.

7. Andrzej Panek przestawił wszystkich członków MROP z poprzedniej kadencji, którzy pracują do końca tej kadencji oraz dokonał podsumowania całej poprzedniej kadencji. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z III kadencji, lista uczestników zgodnie z załączoną listą obecności. Za przyjęciem zagłosowali wszyscy upoważnieni – 100%.

8. Następnie obecnie pełniący obowiązki przewodniczącego przedstawił zarys zadań które powinny być realizowane przez nowy skład MROP.

9. Przeprowadzono dyskusję na temat formy przeprowadzenia wyborów.

10. Na stan 9-ciu członków do MROP zgłosiło się dokładnie 9 osób. Jawne głosowanie ustaliło proces i procedurę przeprowadzenia wyborów.

Do Rady zostały wybrane następujące osoby: M. Adamska, A.Chlebowicz, Z. Dopierała, K. De Guzman, A. Panek, J. Ruszkowski, K. Zając Baca i A.Szade.

11. Nowo powołany skład MROP na pierwszym swoim spotkaniu dokonała wyboru władz:

• Andrzej Panek – Przewodniczący
• Katarzyna De Guzman – wice Przewodniczący
• Zbigniew Dopierała – sekretarz

12. Po wyborze nowych władz MROP głos zabrał Andrzej Panek i określił kierunki pracy w IV kadencji rady.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie Jerzy Ruszkowski i Magdalena Adamska (Alicja Chlebowicz )

13. Przeprowadzono procedurę tajnego wyboru przedstawicieli NGO do MRDPP w wyniku którego wybrano:

Zbigniew Dopierała, Eugeniusz Popowski, Dorota Oczkowska,Tadeusz Orzęcki, Zygmunt Jonatowski, Monika Kosianowska, Andrzej Panek.

14. Przewodniczący Andrzej Panek pogratulował wszystkim wybranym do MRDPP i określił zadania jakie ich czekają.

15. Po zakończeniu procedur sprawozdawczo wyborczych nowy Przewodniczący MROP otworzył forum dyskusyjne, w których szereg nowych członków zabrało głos.

16. Jeden z głównych wniosków z dyskusji to integracja środowiska NGO i ustanowienie Dnia Organizacji Społecznych w którym każda z działających NGO mogłaby pokazać się oraz przedstawić swoje statusowe zadania.