Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

LIV sesja Rady Miasta Malborka

2022-12-01 14:14:10 (ost. akt: 2022-12-01 14:15:42)

Poniżej przedstawiamy porządek LIV sesji Rady Miasta Malborka, która odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 r.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.– XIII zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, ref. nacz. wydz. GKO Robert Klejnowski;
c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy miasta Malbork, ref. Piotr
Milewski, specjalista ds. utrzymania dróg i komunikacji;
d) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Malbork na lata 2023 – 2027” ref: Władysław Krawczyk Prezes Zarządu ZGKiM Sp. z o.o.;
e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej
Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Malborku, za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych, ref. Jarosław Bartosik Zarządzanie Kryzysowe
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenie komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych – 07.12.2022 r. godz. 10.30
2. Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 07.12.2022 r. godz. 12.00
3. Komisja Gosp. Kom. Mieszkaniowej i Komunikacji – 08.12.2022 r. godz. 13.00 (on line)
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta – 08.12.2022 r. godz. 14.30 (on line)