Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Budynek przy Mickiewicza 62 po rewitalizacji

2022-11-17 12:36:36 (ost. akt: 2023-02-10 11:22:04)
Budynek przy Mickiewicza 62 w Malborku

Budynek przy Mickiewicza 62 w Malborku

Autor zdjęcia: Łukasz Mocek

Budynek przy Mickiewicza 62 zyskał nowy blask w ramach rewitalizacji historycznego śródmieścia miasta Malborka.

W ramach prac dokonano renowacji elewacji, wykonanie izolacji, renowacji i wymiany stolarki, remont klatki schodowej oraz remont werandy.

Prace dofinansowane są w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


http://m.82-200.pl/2022/11/orig/rewi-8816.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg