Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

LIII sesja Rady Miasta Malborka

2022-11-17 09:06:16 (ost. akt: 2022-11-17 09:08:03)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

24 listopada o godzinie 10:00 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Malborka. Sprawdź porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – XII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016” za lata 2020 – 2021, ref. Mariusz Cybułka OPTINO;
c) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka z perspektywą do roku 2030”, ref. Mariusz Cybułka OPTINO;
d) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS;
e) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS;
f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;
g) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji, ref. Piotr Sadowski dyr. OSiR;
h) w sprawie rozpatrzenia wniosku o dokończenie budowy ulicy Kwiatkowskiego w Malborku, ref. Adam Ilarz przewodniczący komisji SWiP.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady odbędzie się dnia 23 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń
nr 119 w Urzędzie Miasta Malborka.