Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Spotkanie Rad Seniorów w Malborku

2022-11-16 14:31:50 (ost. akt: 2022-11-16 14:32:48)

15 listopada 2022 r. w Malborku odbyło się seminarium „Aktywne rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej”. Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, Malborska Rada Seniorów oraz Burmistrz Miasta Malborka.

W seminarium udział wzięli:
- Pani Katarzyna Zielke-Paprocka – Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Seniorów;
- Pani Ewa Myć-Szopińska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Pani Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej;
- Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego;
- Pan Jacek Wojtuszkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku;
- Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów;
- Pan Jacek Gibała – Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów;
- Przedstawiciele Rad Seniorów z Krakowa, Gdyni, Gdańska, Braniewa, Chojnic, Redy, Czerska, Kwidzyna, Lęborka, Łeby, Hoczewa. Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy oraz Malborka;
- Prezesi, Przewodniczący, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmioty działające na Rzecz Seniorów, między innymi: Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Związku Polaków „Młody Las”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Malborku, Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Malborku, Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.

Podczas wydarzenia wystąpili Pani Barbara Bałka, która opowiedziała o działanich na rzecz Seniorów w woj. pomorskim z ramienia Urzędu Wojewódzkiego, Pani Barbara Szafraniec prezes OPRS z tematem „Działanie motywacyjne w ruchu rad seniorów – aktywizacja do powoływania rad seniorów oraz wspieranie ruchu rad w pandemicznych warunkach”, dr Marek Bochowicz opowiedział o ustroju gminy samorządowej, jego roli i znaczeniu rad seniorów w lokalnej i rządowej polityce senioralnej. Z kolei dr Roman Biskupski opowiedział o doświadczeniach w organizowaniu struktur wojewódzkich, ich roli i znaczeniu w ruchu rad seniorów.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków Rady Seniorów mogły wymienić się doświadczeniami i działaniami na swoim terenie.