Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

Opublikowano wzór oświadczenia dla odbiorców energii objętych cenami maksymalnymi

2022-11-15 10:02:09 (ost. akt: 2022-11-15 10:37:11)

W Dzienniku Ustaw opublikowano wzór oświadczenia dla odbiorców wrażliwych uprawnionych do korzystania z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Dotyczy ono podmiotów, które zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców mogą skorzystać z preferencyjnych cen energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą do złożenia oświadczenia zobowiązane są m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi na rzecz tej jednostki, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe spółki.

Według wzoru, w oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie punkty poboru energii elektrycznej oraz podać wielkość zużycia energii elektrycznej dla każdego punktu. Należy również wyszczególnić część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz część energii nie objętej ceną maksymalną.

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku określa maksymalną cenę energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców wrażliwych w wysokości 785 zł/MWh. Maksymalne stawki dotyczą zużycia energii od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r i nie zawierają podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Stawka w wysokości 785 zł/MWh obowiązuje m.in. jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, które zużywają energię na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Chodzi m.in. o zadania z zakresu edukacji i ochrony zdrowia, oświetlenie ulic, transport zbiorowy oraz utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Wzór oświadczenia dla odbiorców wrażliwych