Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Trwają prace przy budowie ścieżki historycznej po obszarze rewitalizacji

2022-11-10 08:15:04 (ost. akt: 2023-02-17 13:14:30)

Rozpoczęły się prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem robót budowlanych na zadaniu pn. „ Ścieżka historyczna w granicach obszaru rewitalizacji”. Stosowna umowa na kwotę 670 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 24 lutego 2023 r. została podpisana 24 sierpnia 2022 r.

Ścieżka historyczna składałać się będzie z 24 przystanków (punktów) wyposażonych w tablice historyczne z funkcją fotoplastykonu, które będą zlokalizowane przy istniejących ciągach pieszych w mieście. Niektóre z przystanków zostaną w niewielkim zakresie utwardzone i wyposażone w małą architekturę tj. ławka, kosz na śmieci i stojaki rowerowe.

Ścieżka ma na celu wyeksponowanie istniejących zabytkowych obiektów miasta oraz nieistniejących (niezachowanych) w formie dawnych zdjęć i informacji historycznej. Tablice historyczne będą wyposażone w kod QR, który po zeskanowaniu zawierał będzie szersze informacje i zdjęcia dotyczące zabytków, które znajdują się lub znajdowały się na danym obszarze.

Ścieżka historyczna jest elementem projektu rewitalizacyjnego Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.http://m.82-200.pl/2022/11/orig/mapa-8784.jpg
http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg