Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Urodziło Ci się dziecko, ktoś się wprowadził? Złóż nową deklarację

2022-11-09 11:32:16 (ost. akt: 2022-11-09 11:47:26)

Urząd Miasta Malborka informuje, że trwa analiza złożonych deklaracji mieszkańców i zarządców nieruchomości dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Malborka.

Odbywa się ona na podstawie danych zgromadzonych przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawdzana jest zgodność podanej w deklaracji liczby osób. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Urząd wzywa właściciela nieruchomości do złożenia wyjaśnień i nowej deklaracji.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości (do 5 lat).