Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Przekazano komputery dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

2022-11-09 08:24:40 (ost. akt: 2022-11-09 09:03:26)

Miasto Malbork zakończyło wydawanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Środki finansowe przeznaczone na ten cel opiewały na kwotę ponad 420 tys. zł. Dzięki wsparciu 174 dzieci mieszkających na terenie Malborka otrzymało komputery lub tablety.

Komputery, laptopy oraz tablety przekazane zostały nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawieranej między Darczyńcą (Miastem Malbork) a Obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Sprzęt komputerowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

http://m.82-200.pl/2022/11/orig/untitled-1-8776.jpg