Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych (źródła ciepła)

2022-11-08 11:37:29 (ost. akt: 2022-11-08 11:40:02)

Urząd Miasta Malborka przypomina, że do 30.11 podmioty wrażliwe (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) mogą składać wnioski o dodatki w UM w pokoju 305.

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1pkt.4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw.

Wzór wniosku

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży