Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Seminarium "Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej"

2022-11-07 08:47:31 (ost. akt: 2022-11-07 08:51:12)

W ramach projektu dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+ " na lata 2021-2025 ", w Malborku odbędzie się dwudniowe Seminarium "Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej", organizowane przez Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka, oraz Prezes Zarządu OPRS ( Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów)- Panią Barbarę Szafraniec z Krakowa i Lidię Kusz Przewodniczącą Malborskiej Rady Seniorów .

Seminarium odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka 15.11. 2022 roku o godzinie 11:00, a uczestniczyć będzie w nim 40 przedstawicieli Rad Seniorów z całego Województwa Pomorskiego.

Obecni będą m.in.:
- Katarzyna Zielke- Paprocka , Pełnomocniczka Wojewody Pomorskiego ds. Seniorów;
- Ewa Myć - Szopińska, Dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Barbara Bałka, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej
- Katarzyna Waremko, Dyrektorka ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
- Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów
Zaproszeni zostali również przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy, członkowie rad seniorów , aktywni działacze innych podmiotów województwa pomorskiego, przedstawiciele PZERiI, U3W.

Tematem Seminarium będzie podsumowanie działalności rad seniorów województwa pomorskiego w czasie i po pandemii.

Podczas Seminarium wystąpi m.inn. :

- Barbara Szafraniec, prezes OPRS " Działanie motywacyjne w ruchu rad seniorów - aktywizacja do powoływania rad seniorów oraz wspieranie ruchu rad w pandemicznych warunkach"
- dr Marek Bochowicz " Ustrój gminy samorządowej: rola i znaczenie rad seniorów w lokalnej i rządowej polityce senioralnej "
- dr. Roman Biskupski" Doświadczenia w organizowaniu struktur wojewódzkich, ich rola i znaczenie w ruchu rad seniorów "