Wtorek, 29 listopada 2022. Imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

Technikum nr 3 na V Kongresie Edukacji

2022-11-03 13:42:06 (ost. akt: 2022-11-03 13:45:35)

27 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Audytorium Maximum odbył się V Kongres Edukacji, który w tym roku przebiegał pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+” skupiając swoją tematykę wokół przesłania „Wartości jednoczące Europę”. W kongresie nie zabrakło także udziału naszej szkoły, Technikum Nr 3 w Malborku reprezentował koordynator projektów mobilności Erasmus+, dr inż. Joanna Szymańska-Cybulska, która w tym roku wystąpiła w roli prelegenta podczas dyskusji panelowej V Kongresu Edukacji.

Kongres był doskonałą okazją do spotkania ludzi władzy ze środowiskiem edukacyjnym reprezentowanym przez rektorów uczelni wyższych oraz przedstawicieli wiodących programów wspierających edukację i rozwój zawodowy w Unii Europejskiej. Poruszono wiele istotnych tematów dotyczących budowania sieci współpracy i wzajemnego wsparcia wiodących Uniwersytetów Europejskich, które od samego początku umożliwiają studentom zdobywanie nowych doświadczeń w ramach projektów mobilności takich jak Erasmus+. Zwracano uwagę na kwestię umiędzynarodowienia edukacji w Europie i wskazywano wiodące kierunki mobilności uczniów, studentów, słuchaczy oraz wolontariuszy w Polsce i w Europie. Wyznaczono kilka strategicznych obszarów współpracy w ramach budowy Europejskiego Obszaru Edukacji: poprawę jakości i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia, wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, edukację ekologiczną i cyfrową oraz współpracę międzynarodową i promowanie Europy jako silnego partnera w dziedzinie edukacji.

Technikum Nr 3 od lat samodzielnie realizuje projekty mobilności zawodowej finansowane ze środków Unii Europejskiej i programu Erasmus +. Na realizację staży zawodowych dla uczniów oraz szkoleń nauczycieli udało się nam pozyskać 989 942 Eur. Fundusze te pozwoliły na zorganizowanie zagranicznych praktyk dla 324 uczniów oraz szkoleń dla 68 nauczycieli Technikum Nr 3. Wysoka jakość działań jakie podejmujemy została doceniona i nagrodzona Kartą Jakości Mobilności oraz Akredytacją dla Projektów Mobilności.

W tym roku koordynator projektów Erasmus+ w Technikum Nr 3 – dr inż. Joanna Szymańska-Cybulska miała zaszczyt wystąpić podczas V Kongresu Edukacji jako ekspert w panelu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle. To duże wyróżnienie i okazja by pokazać naszą pracę na forum ogólnokrajowym. Realizacja projektów Erasmus+ wymaga wiele pracy i zaangażowania całej kadry. Ponieważ przygotowanie uczestników do wyjazdu stanowi kluczowy element powodzenia każdego projektu mobilności. Koordynator projektu miał okazję wypowiedzieć się na temat działań jakie podejmujemy, by zwiększyć zaangażowanie obywatelskie, i współdziałanie uczestników, które można przełożyć na konkretne działania w projektach w zawodowym Erasmusie +, aby rzeczywiście - a nie tylko deklaratywnie rozwijać postawy obywatelskie uczestników projektów.

Realizacja priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach w poszczególnych sektorach programu znacząco się różni, dlatego dyskusje panelowe podzielone były na cztery obszary. Wśród nich wyróżniono między innymi edukację szkolną, strategiczny rozwój uczelni wyższych przez realizację mobilności studentów, ADUstorytelling o włączeniu, cyfryzacji, ekologii i partycypacji dla mobilności osób dorosłych oraz działania Erasmus+ w sekcji sportu i propagowania aktywności fizycznej.