Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o możliwości zgłaszania uwag do oferty

2022-10-28 09:02:16 (ost. akt: 2022-10-28 09:06:10)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 28 października 2022 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku na realizację zadania publicznego pt. „Maku Mikołajki” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 4 listopada 2022 r., do godz. 14:30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na maila: s.starosta@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału, z dopiskiem: „Uwagi do oferty „Maku Mikołajki”.

O terminie złożenia uwag decyduje data i godzina wpływu do Urzędu lub na pocztę elektroniczną.

Informacji w sprawie udziela Sylwia Starosta-Romańczuk, Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Malborka, pok. 105, tel. (55) 629-04-14, e-mail: s.starosta@um.malbork.pl .

Oferta wraz z ogłoszeniem do pobrania: http://bip.malbork.pl/m,264,ogloszenia.html