Sobota, 24 lutego 2024. Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja

Wizyta studyjna logistyków z Technikum nr 3

2022-10-24 07:47:27 (ost. akt: 2022-10-24 07:47:45)

20 października 2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk (klasy 4Lp i 4L) brały udział w wyjeździe do Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Wizyta miała na celu zapoznanie uczniów przez menadżerkę kierunku p. Izabelę Walczak z ofertą dedykowaną dla studentów zainteresowanych kierunkami logistycznymi na Wydziale Informatyki i Nowych Technologii. Odbyły się także zajęcia o tematyce logistycznej z prodziekanką Agnieszką Kałaską gdzie można było przekonać się, że nawet zaplanowanie rysunku... świnki może być problematyczne ;) Uczniowie zostali oprowadzeni po kompleksie studenckim przy al. Grunwaldzkiej. Uczelnia przygotowała także spotkanie oraz wykład dla aktualnych studentów jak i naszych uczniów z p. Haliną Langowską prezeską LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o. na temat działalności firmy transportowo - logistycznej. Po wykładzie uczniowie mieli okazję także zapoznać się z ofertą praktyk w firmie LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o. która współpracuje z odwiedzaną uczelnią - Wyższą Szkołą Bankową.

Wyjazd zrealizowano dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM”.